Voederbieten

Steeds meer boeren ervaren de laatste jaren van de voordelen van voederbieten. De eerste verse bieten komen in september van het land, die veelal gesnipperd aan het voerhek een perfecte aanvulling in het rantsoen zijn!

In het najaar is het vasthouden van een hoge voeropname voor veel veehouders  een uitdaging. Het gras bevat minder suiker maar nog wel veel eiwit, en de voeropname, benutting en melkproductie komen onder druk te staan. Voerderbieten zijn de perfecte aanvulling om deze uitdaging aan te grijpen. Voederbieten geven een prefecte invulling als 3e gewas binnen het nieuwe GLB (gewasdiversificatie). Voor veehouders die aan deze eis moeten voldoen, zijn voederbieten het aangewezen gewas.

Voederbieten van GEDO

 • Rialto
 • Caribou
 • Tarine

Voederbieten kunnen een deel van het krachtvoer vervangen en daarmee een bijdragen aan een hogere fosfaatefficiëntie op uw bedrijf, omdat je meer melk uit ruwvoer haalt. De teelt en bewaring van voederbieten vraagt wel meer aandacht dan andere gewassen.

Perceelvoorwaarden bij Bietenteelt

 • Zorg voor een pH van minimaal 6
 • Het perceel mag eeg storende lagen bevatten
 • Pas op met pasgescheurd grasland vanwege emelten en ritnaalden
 • Bietenteelt is minder geschikt voor veengrond en zware klei

 

Zaaien van voederbieten

 • Zaai bieten tussen 20 maart en 10 april, bij een bodemtemperatuur van minimaal 5°C.
 • Zaai 100.000 tot 110.000 zaden per hectare, op 2 tot 3 centimeter diepte.
 • Houd bij de rassen keuze rekening met gevoeligheid voor rhizoctonia en rhizomanie.
 • Rassen met een lage droge stofgehalte zijn geschikt voor vers voeren, rassen met een hoger droge stofgehalte passen beter als je de bieten in wilt kuilen of inslurven

 

Bestrijding van onkruid en ziekten

 • De ziektes Rhizoctonia, rhizomanie, (valse) meeldauw en bladvlekkenziekte komen voor bij voederbieten. Neem dus maatregelen voor een passende gewasbescherming, in overleg met jouw loonwerker of met jouw adviseur van GEDO

Bemesting

 • Bemest voederbieten met 30 tot 40 m3 drijfmest per hectare.
 • Verstrek een aanvullende kaliumgift van 150 tot 200 kg per hectare.
 • Voor een juiste wortelopbrengst is een aanvullende natriumgift van ongeveer 150 kg per hectare gewenst.
 • Kies voor mestsoorten met borium, dat is belangrijk om hartrot te voorkomen.

Oogsten en bewaren

 • Voor de optimale opbrengst kan je voederbieten oogsten vanaf begin november. Eerder oogsten kan wel maar kost opbrengst.
 • Oogst de bieten bij voorkeur door ze alleen te ontbladeren en te ontkoppen.
 • Bewaar de bieten op een hoop in de open lucht. Bij vorst is het verstandig om de bieten af te dekken met kuilkleden of –folie.
 • Je kan er voorkiezen om bieten met snijmais in te kuilen. Ook kan je de bieten inslurven met een ander product. Vraag jouw adviseur naar de mogelijkheden.

Vers voeren

 • Zorg dat de bieten zo schoon mogelijk zijn voordat je ze gaat voeren.
 • Voeradvies
  • Najaar: 5 – 7 kg
  • Winter: 10-12 kg

Heb je vragen over de teelt van voederbieten, neem dan gerust contact op met onze adviseurs.