Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zet in op een duurzamere landbouw en bescherming van biodiversiteit. Dit wordt gerealiseerd door het financieel ondersteunen van agrariërs door middel van inkomenssteun. Hier zijn diverse voorwaarden aan verbonden om zo vergroening te realiseren.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU gaat terug naar 1957. Het oorspronkelijke doel was om boeren een redelijk inkomen te bieden om zo consumenten van een zeker en veilig voedselpakket te kunnen voorzien.

Na verloop van tijd is het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ontstaan waarbij de nadruk niet langer op voedsel ligt, maar meer op plattelandsontwikkeling en waarbij tegenwoordig een duurzamere landbouw en bescherming van de biodiversiteit de belangrijkste doelstellingen zijn.