Zaaizaden

Zaaizaden

Als teeltspecialist levert GEDO voor de veehouder een compleet pakket aan zaden.

Bestaand uit een breed aanbod maiszaden en graszaden. Aangevuld met voedergewassen, granen en biologische zaden.

Dit doen wij in samenwerking met verschillende leveranciers

 

Als adviseurs denken wij constant vooruit en verbeteren en innoveren wij samen met de leveranciers onze rassen.

Bij GEDO staat goed ruwvoer voorop.  Ruwvoer is het nieuwe krachtvoer. De teelt van ruwvoer is volop in beweging. Het groeiseizoen wordt langer en extremer. Tegelijkertijd willen we steeds hoogwaardiger ruwvoer om goed te kunnen melken.

De advisering en levering van zaaizaden is belangrijk voor een goede start van de teelt.

 

Samen gaan we voor:

 • Meer melk
 • Betere benutting van eigen land/Ruwvoer
 • Minder uitstoot

 

Voor meer informatie vraag onze adviseurs.

grasmengels

Graszaden

maiszaad

Maiszaden

grasmengels

Biologische zaaizaden

groenbemester biologisch

Groenbemesters / vang- en rotatiegewas

sorghum

Sorghum

Eiwitgewassen

Voederbieten

Granen

Bloemen- en akkerrandmengsels

Direct naar jouw soort zaad? Maak hier jouw keuze

Ben je op zoek naar graszaadmengsels voor blijvend grasland, met of zonder klaver, of een soortenrijk grasland, dan zijn er diverse mogelijkheden.

Wil je maïs telen, en ben je op zoek naar een vroeg ras dat je voor 1 oktober kunt hakselen, of ga je voor middenvroege rassen voor een grotere opbrengst en gelijkzaai/onderzaai zodat je na 1 oktober kunt hakselen? 

Behalve in de maïsteelt hebben we ook een diversiteit aan groenbemesters op bouwland. De juiste groenbemester is de basis voor de teelt van het te verbouwen gewas in het nieuwe seizoen. Laat je informeren wat in jouw situatie het beste past. 

Biologische zaad is beschikbaar in grassen, klavers, maiszaad en diverse andere gewassen en groenbemesters. Vraag gerust naar de beschikbaarheden. 

Ook zijn er mogelijkheden voor nieuwe teelten, zoals sorghum, veldbonen enz. 

Ben je op zoek naar een 3e gewas voor de gewasdiversificatie of wil je meer eiwit van het eigen land, dan zijn er zeker mogelijkheden! 

 • Groeiende interesse in teelt luzerne

  Het areaal luzerne in Nederland is het afgelopen jaar flink toegenomen. Hier heeft het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een grote invloed op gehad.

 • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) of met piekbelasting (LBV+)

  De LBV+  is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren die vallen onder de aanpak piekbelasting.

 • Energiebesparingsplicht

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht o.a. landbouwbedrijven om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.

 • Bemestingsplan voor alle landbouwers

  Vanaf januari 2023 moeten alle landbouwbedrijven voor het begin van het groeiseizoen een bemestingsplan opstellen.

 • Subsidie behoud grasland bij afbouw derogatie

  Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren een subsidie.