Zaaizaden

Zaaizaden

GEDO is leverancier van zaaizaden voor de veehouder en akkerbouwer. Door samenwerking met meerdere zaadveredelingsbedrijven zijn we specialist in diverse teelten.

grasmengels

Graszaad

maiszaad

Maiszaad

groenbemester biologisch

Groenbemesters

sorghum

Sorghum

Direct naar jouw soort zaad? Maak hier jouw keuze

Ben je op zoek naar graszaadmengsels voor blijvend grasland, met of zonder klaver, of een soortenrijk grasland, dan zijn er diverse mogelijkheden.

Wil je maïs telen, en ben je op zoek naar een vroeg ras dat je voor 1 oktober kunt hakselen, of ga je voor middenvroege rassen voor een grotere opbrengst en gelijkzaai/onderzaai zodat je na 1 oktober kunt hakselen? 

Behalve in de maïsteelt hebben we ook een diversiteit aan groenbemesters op bouwland. De juiste groenbemester is de basis voor de teelt van het te verbouwen gewas in het nieuwe seizoen. Laat je informeren wat in jouw situatie het beste past. 

Biologische zaad is beschikbaar in grassen, klavers, maiszaad en diverse andere gewassen en groenbemesters. Vraag gerust naar de beschikbaarheden. 

Ook zijn er mogelijkheden voor nieuwe teelten, zoals sorghum, veldbonen enz. 

Ben je op zoek naar een 3e gewas voor de gewasdiversificatie of wil je meer eiwit van het eigen land, dan zijn er zeker mogelijkheden! 

 • Voorschot uitbetaling betalingsrechten 2021 uiterlijk 30 juni aanvragen

  Net als vorig jaar kun je in 2021 een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie. Dit voorschot kan in de periode van 8 t/m 30 juni 2021 worden aangevraagd.

 • Aanvragen subsidie fijnstof voor pluimveehouders

  Van 19 april tot 31 mei 2021 kan er door pluimveehouders subsidie aangevraagd worden om fijnstof bij de bron aan te pakken. Vijf systemen komen in aanmerking voor deze regeling.

 • Fosfaatdifferentiatie, vanaf 2021 nieuwe manier fosfaattoestand bepalen

  Heeft jouw grond een lagere fosfaattoestand? Met fosfaatdifferentiatie kun je extra fosfaat gebruiken. Hoeveel je extra mag gebruiken hangt af van de fosfaattoestand van jouw grond. Aanmelden kan van 1 maart tot en met 15 mei in de Gecombineerde opgave 2021.

 • Registratie paarden

  Met de inschrijving in de centrale database wordt inzicht verkregen in het aantal paarden per locatie.

 • Betalingsrechten vervallen

  Bedrijven die meer betalingsrechten dan subsidiabele grond hebben, konden voorheen automatisch de volgorde veranderen, waardoor betalingsrechten die dreigden te vervallen als eerste werden uitbetaald.