Veldbonen

Steeds meer veehouders doen, vaak ook in samenwerking met akkerbouwers, ervaring op met het telen van eiwitrijke krachtvoervervangers. Het areaal veldbonen zit daardoor flink in de lift. Teeltspecialisten en telers delen graag hun kennis en ervaringen over dit gewas.

 

Onze leveranciers werken in een groot Europees veredelingsprogramma aan nieuwe rassen zomer- en winterveldbonen, met een hogere opbrengstpotentie en sterkere ziekteresistenties. Ondertussen krijgen adviseurs en telers de teelt steeds beter in de vingers en nemen de afzetkansen toe. Lokaal geteeld eiwit krijgt een belangrijke rol in veevoeders nu soja-import afgebouwd wordt. Ook in de humane voeding groeit de vraag naar plantaardige eiwitbronnen sterk. Als GEDO geloven dat lokale eiwitteelt een meerwaarde biedt voor de Nederlandse landbouw. Naast het ontwikkelen van nieuwe ras genetica zetten wij ons in om alle kennis en ervaringen omtrent de teelt van veldbonen te delen!

Meer weten over veldbonen? Raadpleeg je adviseur

Tundra winterveldbonen

Winterveldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Gemalen of geplet vormen de eiwit- én zetmeelrijke bonen een hoogwaardig voer. 

Tundra winterveldbonen hebben een hoge opbrengstpotentie van 5,5 tot 8,5 ton per hectare. De zaaiperiode van half oktober t/m november maakt veldboonteelt ook op zware grond goed mogelijk. Winterveldbonen stoelen fors uit, waardoor minder zaaizaad nodig is. De oogst valt al in augustus, waarna een volgteelt van bijvoorbeeld gras of graan profiteert van de N-nalevering.

De voordelen van winterveldbonen:

  • 50 kg/ha minder zaaizaad nodig dan zomerveldbonen
  • Gewas stoelt al vroeg zeer fors uit
  • 10 – 15% hogere opbrengstpotentie van eiwit en zetmeel
  • Vroeger oogsten
  • Betere mogelijkheid voor een succesvolle volgteelt
  • Veldbonen gelden als 3e gewas binnen de Gewasdiversificatie GLB én als N-bindend gewas binnen het Ecologisch Aandachtsgebied (f=1) (per 2018 geen gbm toegestaan in EA)

https://www.youtube.com/watch?v=xTddMfyQ8H0&t=1s