Veldbonen

Veldbonen

Steeds meer veehouders doen, vaak ook in samenwerking met akkerbouwers, ervaring op met het telen van eiwitrijke krachtvoervervangers. Het areaal veldbonen zit daardoor flink in de lift. Teeltspecialisten en telers delen graag hun kennis en ervaringen over dit gewas.

 

Onze leveranciers werken in een groot Europees veredelingsprogramma aan nieuwe rassen zomer- en winterveldbonen, met een hogere opbrengstpotentie en sterkere ziekteresistenties.

Ondertussen krijgen adviseurs en telers de teelt steeds beter in de vingers en nemen de afzetkansen toe. Lokaal geteeld eiwit krijgt een belangrijke rol in veevoeders nu soja-import afgebouwd wordt. Ook in de humane voeding groeit de vraag naar plantaardige eiwitbronnen sterk.

Als GEDO geloven dat lokale eiwitteelt een meerwaarde biedt voor de Nederlandse landbouw. Naast het ontwikkelen van nieuwe ras genetica zetten wij ons in om alle kennis en ervaringen omtrent de teelt van veldbonen te delen!

 

Meer weten over veldbonen? Raadpleeg je adviseur

Cartouche zomerveldbonen

LG Cartouche is een nieuwe zomerveldboon met de allerhoogste eiwitopbrengst per hectare. In rassenproeven scoort deze bontbloeier de hoogste korrelopbrengsten met ruim 30% eiwit.

LG Cartouche is daarmee zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee.

 

Kenmerken

 • bontbloeier
 • hoge opbrengstpotentie
 • zeer hoog eiwitgehalte
 • stevig en vrij kort stro

 

Technische gegevens

 • Inzaai van februari tot begin april
 • Zaaidichtheid 13 eenheden per hectare
 • Optimale zaaidiepte tussen 5-7 cm in een fijn, egaal zaaibed
 • Zorg voor goede bodemstructuur en pH van 5 of hoger
 • Bemesting met P en K afstemmen op bodemvoorraad
 • Oogst vindt plaats in augustus en september
 • Telt mee als 3egewas in gewasdiversificatie
 • Vlinderbloemige, bindt eigen stikstof
 • Krachtvoervervanger met hoogwaardig eiwit en zetmeel

Tundra winterveldbonen

Winterveldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Gemalen of geplet vormen de eiwit- én zetmeelrijke bonen een hoogwaardig voer. 

 

Tundra winterveldbonen hebben een hoge opbrengstpotentie van 5,5 tot 8,5 ton per hectare. De zaaiperiode van half oktober t/m november maakt veldboonteelt ook op zware grond goed mogelijk. Winterveldbonen stoelen fors uit, waardoor minder zaaizaad nodig is. De oogst valt al in augustus, waarna een volgteelt van bijvoorbeeld gras of graan profiteert van de N-nalevering.

 

De voordelen van winterveldbonen:

 • 50 kg/ha minder zaaizaad nodig dan zomerveldbonen
 • Gewas stoelt al vroeg zeer fors uit
 • 10 – 15% hogere opbrengstpotentie van eiwit en zetmeel
 • Vroeger oogsten
 • Betere mogelijkheid voor een succesvolle volgteelt
 • Veldbonen gelden als 3e gewas binnen de Gewasdiversificatie GLB én als N-bindend gewas binnen het Ecologisch Aandachtsgebied (f=1) (per 2018 geen gbm toegestaan in EA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=xTddMfyQ8H0&t=1s

Banquise zomerveldboon

LG Banquise is een witbloeiende zomerveldboon. Dit ras heeft een lager taninegehalte en is daarmee geschikt voor vervoedering aan éénmagigen zoals pluimvee en varkens.

 

Kenmerken

 • witbloeier
 • geschikt voor vervoedering aan pluimvee en varkens
 • hoog eiwitgehalte

 

Technische gegevens

 • Inzaai van februari tot begin april
 • Zaaidichtheid 13 eenheden per hectare
 • Optimale zaaidiepte tussen 5-7 cm in een fijn, egaal zaaibed
 • Zorg voor goede bodemstructuur en pH van 5 of hoger
 • Bemesting met P en K afstemmen op bodemvoorraad
 • Oogst vindt plaats in augustus en september
 • Telt mee als 3egewas in gewasdiversificatie
 • Vlinderbloemige, bindt eigen stikstof
 • Krachtvoervervanger met hoogwaardig eitwit en zetmeel