Granen

GEDO levert een breed assortiment zaaizaden aan de akkerbouw.

Het meeste graan wordt gezaaid in de herfst (vooral wintertarwe). Voor de winter kiemt het gewas en ontstaan er kleine plantjes waarbij de groei in de winter geremd wordt. Als ondernemer wil je graag de beste zaden voor de hoogste opbrengsten. Naast het beste ras is ook het bemesten en het voorkomen van ziektes erg belangrijk.

Voordelen van granen:

  • Rustgewas in het bouwplan
  • Structuur verbetering
  • Aanvoer organische stof
  • Onkruidbestrijding (bouwplan breed)
  • Aanvoer dierlijke mest (voor/najaar)

 

Verkrijgbaar via GEDO

  • wintertarwe
  • zomertarwe
  • wintergerst
  • zomergerst
  • winterrogge

 

Ook granen die niet op onze website staan kunnen wij jou leveren. Onze adviseurs helpen je graag.