Bezwaar en beroep

Heb je te maken met een korting op uitkering betalingsrechten, een voornemen tot opleggen boete of een andere sanctie, dan kun je daarvoor in bezwaar gaan bij de betreffende instantie.

Vaak wordt een korting of boete aangekondigd en heb je vervolgens de mogelijkheid om allereerst een zienswijze in te dienen. Vervolgens kun je in het traject van bezwaar en eventueel beroep terecht komen.