Maismest

Niet alleen de maisrassenkeuze is belangrijk, maar ook een passende meststoffen bepalen de opbrengst en kwaliteit van jouw mais.

De keuze voor maismeststoffen is per bedrijfssituatie sterk afhankelijk van de beperkingen die door de wetgeving worden opgelegd. Wanneer je deelneemt aan derogatie heb je de keuze uit meststoffen zonder fosfaat. Wanneer je niet deelneemt aan derogatie heb je, afhankelijk van de toegestane hoeveelheid aan te voeren fosfaat, keuze uit een groter assortiment maismeststoffen.

Het assortiment maismeststoffen

Gegranuleerd

 • Maismest HumiCoat N24
 • Maismest N24
 • Maismest NP 24-5
 • Maismest NP 24-10
 • Maismest NP 20-20
 • Maisocote N28

Vloeibaar

 • FertiFlow Maismest Terra Mais NP 21-5
 • FertiFlow Maismest Terra Mais N21
 • FertiFlow Maismest Blanco NP 21-5
 • FertiFlow Maismest Blanco N21

Meer fosfaat voor de startgroei van mais

Vanuit landelijk mestbeleid wordt de toegestane ruimte voor fosfaatkunstmest op maïs steeds verder beperkt. Echter, om het teeltrisico te beperken en de ontwikkeling van de maïskiem te stimuleren, is een goede fosfaatbeschikbaarheid direct na het zaaien wel degelijk van belang.

Door voedingsstoffen uit korrelmeststoffen (zoals fosfaat) in combinatie met deze HUMICoat toe te dienen aan de bodem, worden ze beter opgenomen door het gewas en wordt ongewenste (fosfaat)fixatie voorkomen. Het resultaat is een hoger rendement uit uw investering in meststoffen.

Daarom HUMICoat

 • Hogere fosfaat-, kali- en magnesiumbenutting
 • Activeert het bodemleven
 • Stimuleert de kieming van zaden
 • Verbetert de jeugdgroei (startfase gewas) met een groter en actiever wortelgestel
 • Maximale gewasgroei met meer rendement