Veevoeders

Veevoeders

Veevoeders zijn bij melkvee, vleesvee, witvleeskalveren, rosekalveren, schapen en geiten een belangrijke aanvulling naast het ruwvoer. Naast een goede basis ruwvoeders is een aanvullende brok op maat belangrijk zodat het veevoer de juiste aanvulling wordt naast jouw eigen (ruw)voeders. Hiermee krijg je in veel gevallen een aparte samenstelling op basis van de kuilanalyse.

Bij het samenstellen van de (aanvullende)veevoeders is het belangrijk om de juiste grondstofkeuze af te stemmen op de behoefte van het dier.

Daarom is het voor de veehouder belangrijk dat er een strenge selectie op grondstoffen plaatsvindt en van een constante kwaliteit.  

Wat betekent dit voor jou als veehouder?

 • Goede vertering
 • Hogere weerstand bij jouw dieren
 • Betere resultaten
 • Hoger rendement

Rundvee

Vleeskalveren

Vleeskalveren

Biggen

Varkens

pluimvee

Pluimvee

Dierspeciaalvoeders

Overig

Direct naar jouw diervoeding? Maak hier jouw keuze

 • Voorschot uitbetaling betalingsrechten 2021 uiterlijk 30 juni aanvragen

  Net als vorig jaar kun je in 2021 een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie. Dit voorschot kan in de periode van 8 t/m 30 juni 2021 worden aangevraagd.

 • Aanvragen subsidie fijnstof voor pluimveehouders

  Van 19 april tot 31 mei 2021 kan er door pluimveehouders subsidie aangevraagd worden om fijnstof bij de bron aan te pakken. Vijf systemen komen in aanmerking voor deze regeling.

 • Fosfaatdifferentiatie, vanaf 2021 nieuwe manier fosfaattoestand bepalen

  Heeft jouw grond een lagere fosfaattoestand? Met fosfaatdifferentiatie kun je extra fosfaat gebruiken. Hoeveel je extra mag gebruiken hangt af van de fosfaattoestand van jouw grond. Aanmelden kan van 1 maart tot en met 15 mei in de Gecombineerde opgave 2021.

 • Registratie paarden

  Met de inschrijving in de centrale database wordt inzicht verkregen in het aantal paarden per locatie.

 • Betalingsrechten vervallen

  Bedrijven die meer betalingsrechten dan subsidiabele grond hebben, konden voorheen automatisch de volgorde veranderen, waardoor betalingsrechten die dreigden te vervallen als eerste werden uitbetaald.