Veevoeders

Veevoeders

Veevoeders zijn bij melkvee, vleesvee, witvleeskalveren, rosekalveren, schapen en geiten een belangrijke aanvulling naast het ruwvoer. Naast een goede basis ruwvoeders is een aanvullende brok op maat belangrijk zodat het veevoer de juiste aanvulling wordt naast jouw eigen (ruw)voeders. Hiermee krijg je in veel gevallen een aparte samenstelling op basis van de kuilanalyse.

Bij het samenstellen van de (aanvullende)veevoeders is het belangrijk om de juiste grondstofkeuze af te stemmen op de behoefte van het dier.

Daarom is het voor de veehouder belangrijk dat er een strenge selectie op grondstoffen plaatsvindt en van een constante kwaliteit.  

Wat betekent dit voor jou als veehouder?

 • Goede vertering
 • Hogere weerstand bij jouw dieren
 • Betere resultaten
 • Hoger rendement

Rundvee

Ruwvoeders

Dierspeciaalvoeders

Overig

Direct naar jouw diervoeding? Maak hier jouw keuze

 • Nog 1 week voor de definitieve aanvraag voor GLB-subsidies 2023

  Heeft u zich aangemeld voor subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)?

 • Regel je VVO op tijd

  In het kader van de mestverwerkingsplicht moet je, wanneer je in een overschotsituatie voor wat betreft dierlijke mest zit, een hoeveelheid mest laten verwerken.

 • DUO mais hakselen

  Hakselen Caussade DUO mais.

 • Rustgewas

  Op bouwland op zandgrond geldt dat je 1 keer in de 4 jaar een rustgewas teelt.

 • Vanggewassen

  Er is het laatste jaar veel te doen om het vanggewas.