Groenbemesters / vang- en rotatiegewas

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Deze stoffen komen in de bodem en het water terecht als het gewas ze niet genoeg opneemt. Maisteelt op zand- en lössgrond heeft een groot risico voor uitspoeling, vooral voor stikstof. Er blijft veel stikstof in de bodem achter, wat nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu.

Na de oogst van mais op zand- en lössgrond moet je een vanggewas telen. Dit is om stikstofuitspoeling te voorkomen. Hier zijn uiterlijke zaaidatums voor. Deze zijn er om te zorgen dat de maïs eerder geoogst wordt. Daardoor krijgt het vanggewas nog genoeg warmte en zonlicht om zich te ontwikkelen. Zo kan het de uitspoeling van stikstof beter tegengaan.

 

Na de oogst inzaaien is de meest voorkomende methode. Kies daarbij de juiste groenbemester: Italiaans raaigras, rogge of een ander graan.

Wanneer aaltjes een knelpunt zijn, is wintertarwe, wintergerst of triticale, de beste optie boven rogge.  Bij late zaai zijn eigenlijk alleen granen nog een goede optie. Italiaans raaigras kan ook nog, maar heeft meer risico op uitwinteren. Bladrammenas en bladkool moeten al voor 1 september gezaaid zijn en zijn geen alternatieven meer op dit tijdstip.

Na 1 oktober is eigenlijk alleen rogge nog een mogelijkheid.

 

Een vang- / rotatiegewas na mais zorgt voor stikstofvastlegging en extra organische stof in de bodem en voorkomt uitspoeling. Inzaai van een hoogproductief kortdurend grasmengsel geeft bovendien een extra maaisnede in het vroege voorjaar. Op zand- en lössgrond is inzaai van een vanggewas na mais verplicht. Investeer in een gezonde en vruchtbare bodem om de opbrengst en kwaliteit van de ruwvoerteelt te waarborgen.

 

Hoe vanggewas zaaien

Je mag op 3 manieren jouw vanggewas na mais zaaien:

  • Door onderzaai. Je teelt het vanggewas dan tussen de rijen mais. Zo kunnen de wortels van het gewas de bodem doorwortelen.
  • Door direct nadat je de mais geoogst heeft een vanggewas in te zaaien.
  • Door na de oogst van snijmais wintergraan te telen. Dit gebruik je als hoofdteelt in het volgende jaar.

 

Wanneer vanggewas als hoofdteelt

Soms is het verplicht om jouw vanggewas als hoofdteelt te gebruiken voor het volgende jaar. Je doet dit als je vanaf 2 oktober, maar uiterlijk 31 oktober:

  • een vanggewas teelt na snijmais, of;
  • een andere maissoort oogst en het vanggewas niet direct daarna kunt zaaien.

 

Vanggewas vernietigen vanaf 1 februari

Je laat jouw vanggewas in ieder geval staan tot en met 31 januari. Het maakt niet uit of je het vanggewas als onderzaai of direct na de oogst heeft gezaaid. Vanaf 1 februari mag je het vernietigen. Heb je gekozen voor een vanggewas als hoofdteelt, dan mag je het niet vernietigen. Je oogst het dan later in het jaar als hoofdteelt.

 

 

Onderstaande groenbemesters / vang- en rotatiegewas kunnen wij leveren:

 

Voor meer informatie vraag onze adviseurs.