Bloemen- en akkerrandmengsels

Natuurlijke vijanden aantrekken? De lokale fauna voeden? Of wil je de mooiste akkerrand in de buurt hebben? Of wil je juist tijdbesparen? Voor al deze wensen heeft GEDO het passende akkerrandenmengsel.

 

Een akkerrand geeft een:

  • invulling aan vergroeningseisen GLB
  • natuurlijke beheersing van ziekten en plagen door nuttige insecten
  • lager bestrijdingsmiddelengebruik
  • vergroting van de biodiversiteit
  • beter imago, vele positieve reacties van de gemeenschap
  • verbetering van de waterkwaliteit
  • stimulans van akkervogels, bijen, vlinders en hommels
  • verfraaiing van het landschap

GEDO heeft verschillende mengsels in het assortiment die ook ingezet kunnen worden in de biologische landbouw.