Bloemen- en akkerrandmengsels

Natuurlijke vijanden aantrekken? De lokale fauna voeden? Of wil je de mooiste akkerrand in de buurt hebben? Of wil je juist tijdbesparen? Voor al deze wensen heeft GEDO het passende akkerrandenmengsel.

 

Een akkerrand geeft een:

  • invulling aan vergroeningseisen GLB
  • natuurlijke beheersing van ziekten en plagen door nuttige insecten
  • lager bestrijdingsmiddelengebruik
  • vergroting van de biodiversiteit
  • beter imago, vele positieve reacties van de gemeenschap
  • verbetering van de waterkwaliteit
  • stimulans van akkervogels, bijen, vlinders en hommels
  • verfraaiing van het landschap

 

GEDO heeft verschillende mengsels in het assortiment die ook ingezet kunnen worden in de biologische landbouw.

 

Meer informatie over Bloemen- en akkerrandmengsels

BRANDENBURGER BIJENWEIDE

Speciaal ontwikkeld voor het stimuleren en voeden van insecten

 

BLOEIPARADIJS LIPPSTADT

Zeer geschikt voor bijen- en/of vlinderweide 

 

BLOEIMENGSEL NECTAR

Voedsel voor bijen 

 

ZOMERBLOEI ZELDER

Een verrijking voor het landschap