Mestwetgeving

De mestwetgeving is een belangrijk onderdeel wanneer we het hebben over de administratieve rompslomp waar je als agrarisch ondernemer mee te maken krijgt. Maar wel een onderwerp wat een hoop gedoe kan opleveren. Het is daarom wel belangrijk dat je de zaken op orde hebt, ondanks het feit dat het niet je meest favoriete onderdeel is.

De mestwetgeving is een complex aan wet- en regelgeving wat er simpelweg voor moet zorgen dat we niet te veel mest op ons eigen land gaan aanwenden. Daarvoor is een soort mestboekhouding nodig waarmee je kunt aantonen dat je volgens de regels werkt.

Wanneer het gaat over mestwetgeving dan zijn het niet alleen de gebruiksnormen waaraan je moet denken. Ook eisen, regels en berekeningen rondom derogatie, BEX, grondgebondenheid melkveehouderij en verplichte mestverwerking vallen hieronder. Een complex aan regels en uitzonderingen en vrijstellingen waarbij wij ons kunnen voorstellen dat je soms niet alles meer scherp voor ogen hebt.