Meststoffen

Meststoffen

Om een goede opbrengst van de (veelal dure) grond te halen is het belangrijk dat de bemestingstoestand goed is. Op bijvoorbeeld zandgronden is de zuurtegraad (pH) een belangrijk gegeven om het vrijkomen van de verschillende elementen te bevorderen.

 

In het algemeen is het belangrijk een goede structuur en bodemleven te bevorderen. Het is belangrijk om over een (actueel) grondmonster te beschikken.

biologische kunstmest

Stikstofmeststoffen

biologische kunstmest

Fosfaatmeststoffen

biologische kunstmest

Kali & Magnesium meststoffen

biologische kunstmest

Mengmeststoffen

biologische kunstmest

Kalk en Gips meststoffen

Vloeibare meststoffen

GEDO GrasMix

biologische kunstmest

Kunstmest

Direct naar jouw meststof? Maak hier jouw keuze

Bij het uitrijden van dierlijke mest is het van belang om te weten wat erin zit. Dit kan door middel van een monster van je uitslag bij het afvoeren van mest of een monster van de mestopslag. Het is daarna belangrijk om aanvulling te geven met kunstmest om hoofdelementen zoals stikstof, fosfaat en kali aan te vullen.

Ook andere elementen zoals Calcium, Magnesium, Zwavel, Natrium, Cobalt en Selenium zijn belangrijk zowel voor de groei op het land als voor de gezondheid van je dieren. 

Voor biologische veehouderij en diverse teelten zijn er met meststoffen vaak meerdere mogelijkheden dan je zou verwachten.

GEDO beschikt over een breed assortiment kunstmeststoffen en kan je helpen met het bepalen van de juiste soorten voor jouw situatie. Neem voor meer informatie contact op.

 • Regels nood- en alarmsysteem ventilatie

  In stallen waarbij de gezondheid en het welzijn van het dier afhankelijk zijn van kunstmatige ventilatie is een alarmsysteem verplicht.

 • Subsidie ‘Behoud graslandareaal’

  Afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging in de begroting van het ministerie van Landbouw, de zogeheten voorjaarsnota.

 • Subsidie ‘Behoud graslandareaal’

  In april heeft de minister voorgesteld het subsidiebedrag per ha binnen de subsidieregeling ‘Behoud graslandareaal’ te verhogen van € 20 naar € 50 per 10 kg/ha daling van de derogatienorm.

 • Melden verlengde weidegang

  Het aanmelden voor de eco-activiteit Verlengde weidegang (bij Qlip) is, voor de tweede keer, verlengd tot 1 juli.

 • Wijziging gewas

  Vanwege de natte omstandigheden wordt soms, als noodgreep, besloten om op bepaalde percelen een ander gewas te telen dan in de Gecombineerde opgave is opgegeven.