Meststoffen

Meststoffen

Om een goede opbrengst van de (veelal dure) grond te halen is het belangrijk dat de bemestingstoestand goed is. Op bijvoorbeeld zandgronden is de zuurtegraad (pH) een belangrijk gegeven om het vrijkomen van de verschillende elementen te bevorderen.

 

In het algemeen is het belangrijk een goede structuur en bodemleven te bevorderen. Het is belangrijk om over een (actueel) grondmonster te beschikken.

biologische kunstmest

Stikstofmeststoffen

biologische kunstmest

Fosfaatmeststoffen

biologische kunstmest

Kali & Magnesium meststoffen

biologische kunstmest

Mengmeststoffen

biologische kunstmest

Kalk en Gips meststoffen

Vloeibare meststoffen

GEDO GrasMix

biologische kunstmest

Kunstmest

Direct naar jouw meststof? Maak hier jouw keuze

Bij het uitrijden van dierlijke mest is het van belang om te weten wat erin zit. Dit kan door middel van een monster van je uitslag bij het afvoeren van mest of een monster van de mestopslag. Het is daarna belangrijk om aanvulling te geven met kunstmest om hoofdelementen zoals stikstof, fosfaat en kali aan te vullen.

Ook andere elementen zoals Calcium, Magnesium, Zwavel, Natrium, Cobalt en Selenium zijn belangrijk zowel voor de groei op het land als voor de gezondheid van je dieren. 

Voor biologische veehouderij en diverse teelten zijn er met meststoffen vaak meerdere mogelijkheden dan je zou verwachten.

GEDO beschikt over een breed assortiment kunstmeststoffen en kan je helpen met het bepalen van de juiste soorten voor jouw situatie. Neem voor meer informatie contact op.

 • Groeiende interesse in teelt luzerne

  Het areaal luzerne in Nederland is het afgelopen jaar flink toegenomen. Hier heeft het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een grote invloed op gehad.

 • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) of met piekbelasting (LBV+)

  De LBV+  is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren die vallen onder de aanpak piekbelasting.

 • Energiebesparingsplicht

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht o.a. landbouwbedrijven om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.

 • Bemestingsplan voor alle landbouwers

  Vanaf januari 2023 moeten alle landbouwbedrijven voor het begin van het groeiseizoen een bemestingsplan opstellen.

 • Subsidie behoud grasland bij afbouw derogatie

  Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren een subsidie.