Ontsmettingen

Een maisplant heeft slechts vijf maanden de tijd om zijn opbrengst te realiseren. Het is daarom erg belangrijk de plant vanaf het zaaien ongestoord kan groeien.

Een zaadbehandeling moet je zien als een extra verzekering voor een voorspoedige maisteelt.

Een zaadontsmetting beperkt en voorkomt schade door schimmels, insecten en vogelvraat.

 

Het gewasbeschermingsmiddel Mesurol is sinds 2021 verboden.  Het blijkt daardoor moeilijker om maispercelen tegen vogelvraatschade te beschermen. Maar dit is niet onmogelijk.

Wij behandelen 80% van onze maiszaden met Korit. Dit heeft een goede werking, maar voorkomt de vraatschade in de buurt van broedplaatsen niet volledig.

De kan bestaat dat dit middel over een paar jaar ook verboden is. Daarom is het goed om ook te kijken naar andere alternatieven zoals verjagen.

 

Ritnaalden veroorzaken vraatschade aan de wortels en doorboren ze de maisstengel. Ritnaalden komt op ongeveer 10 % van het maisareel voor en doordat maisteelt steeds vaker in rotatie met grasland wordt gezaaid, neemt de kans op schade door ritnaalden de laatste jaren sterkt toe.

Ritnaalden vreten ondergrondse plantdelen aan waardoor de groei sterkt wordt geremd of uitval optreedt. Hoe groot de kans op ritnaaldenschade is, is moeilijk in te schatten.

 

De Fritvlieg legt haar eitjes vóór het 3e-4e bladstadium op de maisplanten. De kleine larven beschadigen het groeipunt waardoor de hoofdstengel niet of moeilijk uitgroeit. Doordat de larven doorschijnend zijn, zijn ze slecht zichtbaar met het blote oog.

 

Voor meer informatie vraag onze adviseurs.

Caussade maisrassen zijn verkrijgbaar met onderstaande ontsmettingen:

 

  • Standaard : Alle maiszaden worden standaard ontsmet met Redigo M
  • Korit : Vogelafweer (vervanging van Mesurol)
  • Force 20 : Hoofdzakelijk bescherming tegen ritnaalden

 

 

LG maisrassen zijn verkrijgbaar met de complete zaadbehandeling Starcover Force, die bestaat uit:

 

  • Starcover: biostimulant die zorgt voor vlotte start, betere benutting van mineralen en intensievere beworteling;
  • Force 20CS: insecticide met brede bescherming tegen ritnaald, fritvlieg, duizendpoot en beperking van vogelvraag;
  • Vibrance: fungicide die de maisplant beschermt tegen de schimmel Rhizoctonia.