Ontsmettingen

Een maisplant heeft slechts vijf maanden de tijd om zijn opbrengst te realiseren. Het is daarom erg belangrijk de plant vanaf het zaaien ongestoord kan groeien. Een zaadbehandeling moet je zien als een extra verzekering voor een voorspoedige maisteelt.

Een zaadontsmetting beperkt en voorkomt schade door schimmels, insecten en vogelvraat.
Al onze rassen zijn standaard behandeld met Redigo M of Alios tegen kiem- en bodemschimmels of maiskopbrand.