Stikstofmeststoffen

Planten ontvangen uit organische stof en bodem mineralen een natuurlijke aanvoer van stikstof. Maar dit is meestal niet voldoende om in de behoefte van gewassen te voorzien. Wanneer stikstof onvoldoende in de bodem aanwezig is, vormt dit de limiterende factor voor optimale plantgroei. Dit kan aangevuld worden met minerale meststoffen gedurende de groeiperioden. Een goed bemestingsadvies bestaat daarom uit een gewasgericht advies en een bodemgericht advies.

De bekendste stikstofmeststoffen zijn:

  • Kalkammonsalpeter (KAS)
  • Urean
  • Ureum
  • Ammoniumsulfaatsalpeter (ASS)
  • Zwavelzure Ammoniak (ZA, ook wel ammoniumsulfaat genoemd)