Sorghum

Sorghum is een ruwvoergewas dat efficiënt met water en nutriënten omgaat. Bovendien verruimt sorghum de vruchtwisseling én neemt het veel stikstof op door zijn intensieve beworteling. Wij investeren in de veredeling van sorghum en optimaliseren de rassen, om teelten constant te kunnen verbeteren.

Teelthandleiding Sorghum DSV