Gecombineerde opgave

Sinds jaar en dag is de Gecombineerde Opgave, in de volksmond nog vaak Meitelling genoemd, een begrip. Ieder jaar doe je als veehouder en/of grondgebruiker een opgave van het aantal dieren en de in gebruik te nemen grond.

De gecombineerde opgave is de laatste jaren steeds uitgebreider geworden, mede omdat je met de opgave in principe ook de uitbetaling van de betalingsrechten aanvraagt.

Verder worden er jaarlijks afwisselend een aantal vragen gesteld die voor de statistiek worden gebruikt zoals gegevens over bijvoorbeeld opleiding, opvolging, machines, mestopslagcapaciteit, mestaanwending en beweiding.