Kalk en Gips meststoffen

Kalk en gips meststoffen hebben een positieve invloed op de bodemconditie. Met kalkmeststoffen is de teler in staat de bodem-pH te sturen.

Gips heeft op haar beurt een positieve invloed op de bodemstructuur.