Melkvee

Als melkveehouder wil je dat het ‘lekker melkt’ Dat kan alleen met een optimaal rantsoen, waarin het aangekochte voer precies aansluit op de kwaliteit van jouw eigen ruwvoer.

Samen streven we naar de beste rantsoensamenstelling en de hoogste rantsoenefficiëntie!

 

Wij bieden de mogelijkheid om een rantsoen uit te rekenen, met als uitgangspunt het behalen van met hogere gehaltes in de melk.

 

Bij het optimaliseren van het rantsoen wordt door ons ook rekening gehouden met mineralenefficiëntie, iets wat zich weer vertaalt in een betere kringloopwijzer.

Hiermee kom je tot maatwerk voor jouw bedrijf met een zo hoog mogelijk rendement!

 

  • Advies op maat
  • Sturende voeders op liters, vet en eiwit
  • Optimale kostprijs per liter melk