Maiszaden

Snijmais is na gras in Nederland uitgegroeid tot het belangrijkste voedergewas. Het bevat een hoge voederwaarde, maar voor een optimale bedrijfsvoering moet je wel weten wat die waarde is.

 

Bij de keuze van het maisras staat korrelrijpheid centraal. De korrel dient goed af te rijpen om voldoende zetmeel in jouw maiskuil te realiseren. Een gezonde groene plant bij hakselen geeft daarbij een frisse en smakelijke kuil die goed wordt opgenomen. Kies daarom een maisras dat qua vroegrijpheid past bij jouw bedrijfssituatie.

 

De rassen van Caussade en LG bieden een breed assortiment aan mais

 

Rassenkeuze 2022

Het areaal mais blijft (op derogatiebedrijven) beperkt. Tevens is de kans op extreme weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen toegenomen.

Een juiste maisrassenkeuze is daarom heel belangrijk.

Bij de keuze van het juiste maisras wordt er vaak gekeken naar hoe het ras zich de afgelopen jaren onder dergelijke omstandigheden, in proeven en praktijkervaring, heeft bewezen op voederwaardeopbrengst en oogstzekerheid.

De rassenkeuze is één van de belangrijkste factoren die de opbrengst en kwaliteit van mais. Naast het maisras dragen een gezonde bodem en een goed(e) bemesting(splan) bij aan een geslaagde maisteelt.

 

Beslissende factoren in rassenkeuze:

De eigenschappen van maisrassen zijn veelvoudig. Rassenkeuze omvat het bepalen van essentiële factoren voor succesvolle teelt in de eigen activiteit.

 

 • Vroegheid: kies in Noord-Nederland voor een FAO van maximaal 220
 • Voederwaarde: kies voor een hoge VEM/KG ds en zetmeelgehalte
 • Ziektegevoeligheid: stengelrotresistentie is zeer belangrijk
 • Stevigheid: in windegebieden is een stevigheidscijfer van minimaal 7,5 nodig

 

Caussade Semences Pro

Caussade Zaden Nederland BV is een volledige dochteronderneming van Caussade Semences uit Frankrijk, gespecialiseerd in het ontwikkelen en verrijken van hoogwaardige producten, agrarische expertise en toekomstgerichte innovaties op gebied van de gewassen mais, koolzaad, sorghum, grassen en zonnebloemen.

 

Uniek: het DUO-CS® concept, zeer geschikt voor melkvee en vleesvee door combinatie van 2 typen zetmeel (snel en langzaam verteerbaar).

 • Praktische voordelen van het DUO CS® concept zijn onder andere
 • Hoger eiwitgehalte
 • Zeer goede verteerbaarheid
 • Smakelijkheid
 • Een langere bloeitijd waardoor de kolven beter gevuld zijn
 • Hoge droge stof-opbrengst
 • In het veld een goede stevigheid
 • Hoge weerstand tegen ziekten, zoals bladvlekkenziekte, fusarium en builenbrand.

 

 

Het DUO-CS® concept is beschikbaar in de rijpheidsgroepen

Zeer vroeg – Vroeg en Middenvroeg – Middenlaat en bevatten meerdere combinaties van rassen.

 

Zeer vroeg – Vroeg                            DUO CS 230

Middenvroeg – Middenlaat            DUO CS 250

 

LG Seeds

Limagrain Nederland is als veredelingsbedrijf van ruwvoer- en akkerbouwgewassen onderdeel van de mondiale landbouw- en groentegewassenveredelaar Groupe Limagrain.

 

Van uit Riland (Zeeland) wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van mais, voedergewassen, granen en groenbemesters.

 

Uniek bij de Limagrain maisrassen is de LG Maisservice. Hiermee biedt LG een verzekering tegen vogelvraat. Bij >25% plantuitval vergoedt Limagrain het zaaizaad 100% (in maiszaad). Vogelvraat is door het verdwijnen van o.a. de Mesurol-ontsmettingen een steeds groter wordend probleem.

 

Voorwaarden LG Maisservice:

 • Zaai een LG-ras ontsmet met Starcover – Force 20 CS.
 • Registreer jouw mais aankoop voor 1 mei 2021 via www.ruwvoerforum.nl of bij Parsgranen.
 • Schademeldingen (>25% plantuitval door vogelschade) moeten uiterlijk in het 4-bladstadium en voor 14 juni 2021 zijn doorgegeven aan de LG ruwvoer specialist of één van onze maisexperts.
 • Voorwaarden Limagrain zijn van toepassing

 

https://www.youtube.com/watch?v=3YF4PkXLhAQ&feature=emb_logo

Maismeststoffen

Mais onttrekt een grote hoeveelheid voedingsnutriënten, waaronder stikstof, fosfaat en kali aan de bodem. Deze elementen moeten door de bodem worden geleverd (via mineralisatie), via drijfmest en/of kunstmest.

 

Om jouw mais vanaf het begin een boost te geven, adviseren wij maismeststoffen te gebruiken. Deze mest is speciaal ontwikkeld als start-boost om het beste rendement uit jouw mais te halen.

 

Voordelen van maismest

 • Hogere opbrengst
 • Snellere en regelmatigere opkomst

 

Mais zaaitips

 • Zaaimoment: 25 april tot 10 mei
 • Zaaidiepte: rond
 • Gebruik Maismest

 

Ontsmettingen

Onderstaande ontsmettingen (zo lang de voorraad strekt) beschikbaar:

 

Caussade:

 • Standaard : Alle maiszaden worden standaard ontsmet met Redigo M
 • Korit : Vogelafweer (vervanging van Mesurol)
 • Force 20 : Hoofdzakelijk bescherming tegen ritnaalden

 

LG:

 • Starcover: biostimulant die zorgt voor vlotte start, betere benutting van mineralen en intensievere beworteling;
 • Force 20CS: insecticide met brede bescherming tegen ritnaald, fritvlieg, duizendpoot en beperking van vogelvraag;
 • Vibrance: fungicide die de maisplant beschermt tegen de schimmel Rhizoctonia.

 

 

Wet- en regelgeving 2021

Zandgronden :

 • Aanmelden maisteelt voor 15 februari 2021 bij RVO
 • Vanaf 15 maart drijfmest uitrijden
 • Uiterlijk 1 oktober een vanggewas zaaien, of gelijkzaai/onderzaai toepassen

 

Gelijkzaai/Onderzaai

 • Zaaien van een (ultra)vroeg maisras, zodat voor 1 oktober het vanggewas gezaaid kan worden
 • Op het zelfde moment van mais zaaien ook een traag groeiend gras zaaien voor opkomst van de mais met wiedeg
 • Gras onderzaaien in het 5e-6e bladstadium

 

Waarom Maiszaad via GEDO kiezen?

Door onze jarenlange ervaring in het midden van het land kunnen wij samen met jou het best passende maisras voor jouw percelen kiezen.

 

Wij leveren rassen van Caussade Zaden, LG Seeds en DSV.