Maiszaden

Maisrassen en maisteelt 2022

Snijmais is na gras in Nederland uitgegroeid tot het belangrijkste voedergewas. Het bevat een hoge voederwaarde, maar voor een optimale bedrijfsvoering moet je wel weten wat die waarde is.
Bij de keuze van het maisras staat korrelrijpheid centraal. De korrel dient goed af te rijpen om voldoende zetmeel in jouw maiskuil te realiseren. Een gezonde groene plant bij hakselen geeft daarbij een frisse en smakelijke kuil die goed wordt opgenomen. Kies daarom een maisras dat qua vroegrijpheid past bij jouw bedrijfssituatie.

GEDO biedt jouw als veehouder de top van de maisrassen aan met als resultaat: Méér melk uit ruwvoer!

Bekijk onze GEDO catalogus voor 2022

Rassenkeuze 2022

Bij de keuze van het juiste maisras wordt er vaak gekeken naar hoe het ras zich de afgelopen jaren onder dergelijke omstandigheden, in proeven en praktijkervaring, heeft bewezen op voederwaardeopbrengst en oogstzekerheid.

Ook dit jaar hebben wij weer gekozen voor de vertrouwde rassen van Caussade Semences en Limagrain. De maisrassen zijn uitvoerig geanalyseerd en op basis van de uitslagen hebben wij de rassen gekozen.

De rassen staan in volgorde op basis van het FAO-getal. De FAO geeft de vroegheid van een maisras weer, 10 punten FAO betekent ongeveer 5 dagen eerder of later rijp. Benieuwd naar ons assortiment met de toprassen mais voor 2022?

Meer informatie en advies
Wil je meer informatie om de maisrassen en maisteelt 2022? Neem dan contact op met jou specialist.
Wij helpen je graag met het maken van de beste keuze voor jouw bedrijf.

 

GEDO voor als resultaat telt!

Ontsmettingen

Een maisplant heeft slechts vijf maanden de tijd om zijn opbrengst te realiseren. Het is daarom erg belangrijk de plant vanaf het zaaien ongestoord kan groeien. Een zaadbehandeling moet je zien als een extra verzekering voor een voorspoedige maisteelt. Een zaadontsmetting beperkt en voorkomt schade door schimmels, insecten en vogelvraat.


Het gewasbeschermingsmiddel Mesurol is sinds 2021 verboden.  Het blijkt daardoor moeilijker om maispercelen tegen vogelvraatschade te beschermen. Maar dit is niet onmogelijk. Wij behandelen 80% van onze maiszaden met Korit. Dit heeft een goede werking, maar voorkomt de vraatschade in de buurt van broedplaatsen niet volledig. De kan bestaat dat dit middel over een paar jaar ook verboden is. Daarom is het goed om ook te kijken naar andere alternatieven zoals verjagen.

Ritnaalden veroorzaken vraatschade aan de wortels en doorboren ze de maisstengel. Ritnaalden komt op ongeveer 10 % van het maisareel voor en doordat maisteelt steeds vaker in rotatie met grasland wordt gezaaid, neemt de kans op schade door ritnaalden de laatste jaren sterkt toe. Ritnaalden vreten ondergrondse plantdelen aan waardoor de groei sterkt wordt geremd of uitval optreedt. Hoe groot de kans op ritnaaldenschade is, is moeilijk in te schatten.

De Fritvlieg legt haar eitjes vóór het 3e-4e bladstadium op de maisplanten. De kleine larven beschadigen het groeipunt waardoor de hoofdstengel niet of moeilijk uitgroeit. Doordat de larven doorschijnend zijn, zijn ze slecht zichtbaar met het blote oog.

Voor meer informatie vraag onze adviseurs.