COUNTRY Milkmore

COUNTRY Milkmore 13

Met klavers

 

Veel maaien met speciale klaver voor extra melkeiwit

 

 

 • Optimale verhouding gras en klaver in één zak
 • Zwaar maaien met behoud van verteerbaarheid
 • Vitaal en gezond, een hoge resistentie tegen kroonroest en bladvlekkenziekte                                                                                                                                                                                                                                    .

Zaaitype:              Nieuw zaaien

Zaaiadvies:         Inzaai    : 45 – 50 kg/ha

Uitzaai  :               eind april tot september

 

Meer informatie COUNTRY Milkmore 13

COUNTRY Milkmore 15

Meer melkeiwit bij maaien en beweiden

 

Combinatie van het beste tetraploïd en diploïd Engels raaigras met gecoate timothee voor maaien en beweiden.

 

 • Meer melkeiwit bij maaien én beweiden
 • Vroege 1e snede
 • Hoge jaaropbrengst
 • Superieure bladgezondheid met hoge resistentie tegen kroonroest (7,8 – 8,7) en bladvlekkenziekte                                                                                            .

 

Zaaitype:            Nieuw zaaien, doorzaaien

Zaaiadvies:         45 – 50 kg/ha

 

Meer informatie COUNTRY Milkmore 15

COUNTRY Milkmore 14

Explosieve opbrengst

 

100% tetraploïd Engels raaigras voor veel en zwaar maaien. Moderne tetra’s combineren productie en persistentie.

 

 • 100% Milk Index rassen
 • Meer melkeiwit bij maaien
 • Hoge N-efficiëntie door zware doorworteling en enorme groeikracht
 • Veel en zwaar maaien met behoud van voederwaarde

 

 

Zaaitype:              Nieuw zaaien, doorzaaien

Zaaiadvies:          45 – 50 kg/ha

 

Meer informatie COUNTRY Milkmore 14

COUNTRY Milkmore 16

Intensief beweiden

 

80% diploïd Engels raaigras én 15% timothee. Voor intensieve beweidingssystemen waar een dichte zode vereist is.

 

 • Smakelijk en suikerrijk met hoge kroonroestresistentie
 • Bladrijke rassen die zorgen voor hoge opname en verteerbaarheid
 • Hoge opbrengst bij beweiden gedurende het hele jaar
 • Timothee is niet gevoelig voor kroonroest, zorgt voor smakelijkheid en structuur bij een zware maaisnede

 

Zaaitype:             Nieuw zaaien, doorzaaien

Zaaiadvies:         45 kg/ha

 

Meer informatie COUNTRY Milkmore 16