COUNTRY MilkMore

COUNTRY MilkMore 13

Met klavers

 

Veel maaien met speciale klaver voor extra melkeiwit.

  • Optimale verhouding gras en klaver in één zak
  • Zwaar maaien met behoud van verteerbaarheid
  • Vitaal en gezond, een hoge resistentie tegen kroonroest en bladvlekkenziekte                                                                                                                                                                                                                                    .

Zaaitype:              Nieuw zaaien
Zaaiadvies:         Inzaai    : 45 – 50 kg/ha
Uitzaai  :              eind april tot september

Meer informatie COUNTRY MilkMore 13

COUNTRY MilkMore 14

Explosieve opbrengst

 

100% tetraploïd Engels raaigras voor veel en zwaar maaien. Moderne tetra’s combineren productie en persistentie.

  • 100% Milk Index rassen
  • Meer melkeiwit bij maaien
  • Hoge N-efficiëntie door zware doorworteling en enorme groeikracht
  • Veel en zwaar maaien met behoud van voederwaarde

Zaaitype:              Nieuw zaaien, doorzaaien
Zaaiadvies:          45 – 50 kg/ha

Meer informatie COUNTRY MilkMore 14