COUNTRY Milkmore

COUNTRY Milkmore 13

Met klavers

 

Veel maaien met speciale klaver voor extra melkeiwit

 

 

  • Optimale verhouding gras en klaver in één zak
  • Zwaar maaien met behoud van verteerbaarheid
  • Vitaal en gezond, een hoge resistentie tegen kroonroest en bladvlekkenziekte                                                                                                                                                                                                                                    .

Zaaitype:              Nieuw zaaien

Zaaiadvies:         Inzaai    : 45 – 50 kg/ha

Uitzaai  :               eind april tot september

 

Meer informatie COUNTRY Milkmore 13

COUNTRY Milkmore 14

Explosieve opbrengst

 

100% tetraploïd Engels raaigras voor veel en zwaar maaien. Moderne tetra’s combineren productie en persistentie.

 

  • 100% Milk Index rassen
  • Meer melkeiwit bij maaien
  • Hoge N-efficiëntie door zware doorworteling en enorme groeikracht
  • Veel en zwaar maaien met behoud van voederwaarde

 

 

Zaaitype:              Nieuw zaaien, doorzaaien

Zaaiadvies:          45 – 50 kg/ha

 

Meer informatie COUNTRY Milkmore 14