Agrarisch advies

Agrarisch advies

De Nederlandse overheid past de wet- en regelgeving in de agrarische sector voortdurend aan. Wanneer je als agrarisch ondernemer niet aan de regelgeving voldoet, kan dit grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Daarom is het nuttig om een partner te hebben die je adviseert, met je meedenkt en zaken voor je regelt.

Omdat het voor jou als agrarisch ondernemer lastig is om continue op de hoogte te blijven van de laatste, op dat moment, geldende regels, heeft GEDO zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in agrarisch advies.

Wanneer je samenwerkt met een agrarisch adviesbureau als GEDO, zorgen we er samen voor dat de verplichte jaarlijkse aangiften voor jullie agrarische bedrijf op tijd verstuurd zijn. Ook kijken we mee in hoeverre jullie bedrijf in aanmerking komt voor eventuele subsidies. Hieronder vind je per onderwerp een korte beschrijving van de diensten die we verzorgen.

Biologische meststoffen

Mestwetgeving

Gecombineerde opgaven

boerderij

Subsidies

Productierechten

Bezwaar en beroep

Direct naar jouw advies onderdeel? Maak hier jouw keuze

Mestwetgeving

Ieder jaar, uiterlijk 31 januari dien je de zogenaamde aanvullende gegevens in te vullen. Dit is eigenlijk de opgave waarmee je de mestboekhouding van het voorliggende jaar mee afsluit. Hiervoor zijn een heel aantal gegevens nodig zoals de hoeveelheid beschikbare grond, het aantal stuks vee en de aan- en afvoer van mest. Voor bedrijven met staldieren, zoals witvleeskalveren, kippen of varkens moet er een uitgebreidere berekening gemaakt worden om de productie van deze dieren te kunnen berekenen.

 

Subsidies 

In het kader van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) zijn er naast de betalingsrechten ook nog andere subsidies beschikbaar gesteld. Zo is er bijvoorbeeld de Jonge Landbouwerssubsidie, een investeringssubsidie waarvoor alleen landbouwers onder de 41 jaar voor in aanmerking komen. Het aanvragen hiervan valt ook onder onze agrarisch advieswerkzaamheden.

GEDO kijkt graag met je mee voor welke subsidies jouw bedrijf in aanmerking komt en vraagt de subsidies ook voor je aan.

Gecombineerde opgaven

Voor 15 mei is de het invullen van de gecombineerde opgave aan de orde. Dit is voor veel klanten altijd een belangrijke opgave, hierbij geef je namelijk aan hoeveel hectare grond je dat jaar in gebruik gaat nemen. En voor de meesten ook van groot financieel belang omdat met deze opgave ook de uitbetaling van de betalingsrechten wordt aangevraagd.

 

 

 

Bezwaar en beroep 

Wanneer de overheid van mening is dat je niet hebt voldaan aan de wet- en regelgeving, kunnen zij overgaan tot het opleggen van boetes of het korten op de uitbetaling van betalingsrechten. In de meeste gevallen zijn onze klanten van mening dat deze boete of korting onterecht is opgelegd. In dat geval kan je bezwaar indienen en zo nodig in beroep gaan tegen de boete en of korting. GEDO heeft als agrarisch adviesbureau veel ervaring met bezwaarprocedures en helpt je graag.

Naast de bovenstaande diensten, kan je bij GEDO natuurlijk ook terecht met al je vragen rondom mestwetgeving, gecombineerde opgaven en landbouwsubsidies. Wij ondersteunen graag met agrarisch advies en zijn in staat om je op dit gebied volledig te ontzorgen. Hierdoor verklein je de kans op fouten in je agrarische administratie, bespaar je veel tijd en je kan je weer volledig focussen op jullie agrarische bedrijf!  

Heb je vragen of ben je benieuwd hoe wij je kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op! 

 • Extra mogelijkheid aanvragen voorschot GLB-subsidies

  Boeren krijgen een extra mogelijkheid om het voorschot op subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan te vragen. Dit heeft het demissionaire kabinet besloten na de overstromingen in het zuiden van Nederland. Ook als je niet in het getroffen gebied woont, kun je opnieuw het voorschot aanvragen.

 • Uitbetaling betalingsrechten 2022 fors lager door overheveling budget

  De overheveling van het budget voor rechtstreekse betalingen (Pijler I) naar plattelandsontwikkeling (Pijler II) wordt in 2022 bijna verdubbeld. Het gevolg hiervan is dat de waarde van de betalingsrechten voor 2022 met circa € 30 per hectare wordt verlaagd en de vergroeningspremie met circa € 13 per hectare.

 • Haal meer uit de cijfers van Kringloopwijzer

  Voor veel van onze melkveehouders vullen wij in het voorjaar de kringloopwijzer in. Voor de meeste klanten “een verplicht nummer”. Heel veel invulwerk en vervolgens komt er een rapport van 26 pagina’s uit met enorm veel cijfers waar menig melkveehouder geen grip meer op heeft en uiteindelijk niks mee doet.

  Daar willen we als GEDO verandering in brengen. Wij hebben ons verdiept in de cijfers en zien enorme verschillen tussen de bedrijven. Dit najaar starten we een cursus waar we dieper ingaan op verschillende onderdelen zoals bodem, mest, voer en vee.

  Meer weten?  Neem dan contact met ons op.

  In dit kader is het artikel “Duurzaamste boer van Bel Leerdammer” interessant. Hierin lees je het verhaal van onze klant Frits Meijer uit Harskamp.

 • Registratie paarden is pas het begin

  Mestwetgeving is onherroepelijk gevolg

 • Registratie- en kentekenplaatplicht landbouwvoertuigen

  In dit bericht hebben we voor je alle informatie voor eigenaren van voor 1 januari 2021 in Nederland in gebruik genomen landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken op een rijtje gezet.