Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023

Nieuw GLB en rekentool GLB

Vanaf 1 januari 2023 krijgen we te maken met een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Doel van het nieuwe GLB is om de landbouw te verduurzamen door toekomstbestendige boeren sterker te belonen. Dat klinkt misschien wat vaag, maar wanneer je verder leest wordt het snel duidelijk.

Wat gaat er dan veranderen? 

Tot en met 2022 hadden we verhandelbare betalingsrechten die uitbetaald werden op de grond. Deze betalingsrechten hadden de laatste jaren voor iedereen een gelijke waarde. Om agrariërs te stimuleren om meer duurzaam te boeren paste dit systeem niet meer.  Daarom is een systeem ontwikkeld waarbij “duurzaamheid” wordt beloond.

Binnen het GLB zijn twee verschillende regelingen: er is een basispremie en er is de mogelijkheid om extra premie te ontvangen via de zogenaamde eco-regeling. Om een goede keuze te kunnen maken welke eco-regeling bij jouw past hebben we een rekentool GLB beschikbaar.