kwaliteitssystemen

'gezond' en veilig voedsel

De vraag naar duurzame, betrouwbare en veilige voeding voor mens en dier neemt toe, iedereen wil ervan verzekerd zijn dat producten van goede kwaliteit, betrouwbaar en veilig zijn. Certificering borgt de levering van betrouwbare en veilige levensmiddelen en diervoeders. Om tegemoet te komen aan de eisen in de specifieke kwaliteitsprogramma’s van onze klanten neemt GEDO deel aan keten- en kwaliteitsconcepten.

GMP+ en SecureFeed

Om de voeder- en voedselveiligheid te kunnen waarborgen zijn wij GMP+ gecertificeerd. Dit houdt in dat er gehouden wordt aan de wettelijke eisen die gesteld zijn in de Nederlandse GMP+FSA Scheme regeling.

Melkveevoeders die worden geleverd voldoen standaard aan de eisen van GMP+ FRA MI103 Verantwoord melkveevoeder.

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. SecureFeed beheert en ontwikkelt samen met deelnemers een systeem voor monitoring en risicobeoordeling. Deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. Door het delen van kennis en informatie werken we aan versterking van het risicobewustzijn en de risico-aanpak.

Biologisch voer

Voor biologisch voer bent je bij ons aan het juiste adres. Als SKAL gecertificeerd bedrijf kunnen wij dit aan je leveren. SKAL Biocontrole zorgt ervoor dat biologische producten ook daadwerkelijk aan de biologische wetgeving voldoen. SKAL is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Biologische producten zijn te herkennen aan het biologische keurmerk.

 • Nog 1 week voor de definitieve aanvraag voor GLB-subsidies 2023

  Heeft u zich aangemeld voor subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)?

 • Regel je VVO op tijd

  In het kader van de mestverwerkingsplicht moet je, wanneer je in een overschotsituatie voor wat betreft dierlijke mest zit, een hoeveelheid mest laten verwerken.

 • DUO mais hakselen

  Hakselen Caussade DUO mais.

 • Rustgewas

  Op bouwland op zandgrond geldt dat je 1 keer in de 4 jaar een rustgewas teelt.

 • Vanggewassen

  Er is het laatste jaar veel te doen om het vanggewas.