kwaliteitssystemen

'gezond' en veilig voedsel

De vraag naar duurzame, betrouwbare en veilige voeding voor mens en dier neemt toe, iedereen wil ervan verzekerd zijn dat producten van goede kwaliteit, betrouwbaar en veilig zijn. Certificering borgt de levering van betrouwbare en veilige levensmiddelen en diervoeders. Om tegemoet te komen aan de eisen in de specifieke kwaliteitsprogramma’s van onze klanten neemt GEDO deel aan keten- en kwaliteitsconcepten.

GMP+ en SecureFeed

Om de voeder- en voedselveiligheid te kunnen waarborgen zijn wij GMP+ gecertificeerd. Dit houdt in dat er gehouden wordt aan de wettelijke eisen die gesteld zijn in de Nederlandse GMP+FSA Scheme regeling.

Melkveevoeders die worden geleverd voldoen standaard aan de eisen van GMP+ FRA MI103 Verantwoord melkveevoeder.

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. SecureFeed beheert en ontwikkelt samen met deelnemers een systeem voor monitoring en risicobeoordeling. Deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. Door het delen van kennis en informatie werken we aan versterking van het risicobewustzijn en de risico-aanpak.

Biologisch voer

Voor biologisch voer bent u bij ons aan het juiste adres. Als SKAL gecertificeerd bedrijf kunnen wij dit aan u leveren. SKAL Biocontrole zorgt ervoor dat biologische producten ook daadwerkelijk aan de biologische wetgeving voldoen. SKAL is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Biologische producten zijn te herkennen aan het biologische keurmerk.

 • Voorschot uitbetaling betalingsrechten 2021 uiterlijk 30 juni aanvragen

  Net als vorig jaar kun je in 2021 een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie. Dit voorschot kan in de periode van 8 t/m 30 juni 2021 worden aangevraagd.

 • Aanvragen subsidie fijnstof voor pluimveehouders

  Van 19 april tot 31 mei 2021 kan er door pluimveehouders subsidie aangevraagd worden om fijnstof bij de bron aan te pakken. Vijf systemen komen in aanmerking voor deze regeling.

 • Fosfaatdifferentiatie, vanaf 2021 nieuwe manier fosfaattoestand bepalen

  Heeft jouw grond een lagere fosfaattoestand? Met fosfaatdifferentiatie kun je extra fosfaat gebruiken. Hoeveel je extra mag gebruiken hangt af van de fosfaattoestand van jouw grond. Aanmelden kan van 1 maart tot en met 15 mei in de Gecombineerde opgave 2021.

 • Registratie paarden

  Met de inschrijving in de centrale database wordt inzicht verkregen in het aantal paarden per locatie.

 • Betalingsrechten vervallen

  Bedrijven die meer betalingsrechten dan subsidiabele grond hebben, konden voorheen automatisch de volgorde veranderen, waardoor betalingsrechten die dreigden te vervallen als eerste werden uitbetaald.