kwaliteitssystemen

'gezond' en veilig voedsel

De vraag naar duurzame, betrouwbare en veilige voeding voor mens en dier neemt toe, iedereen wil ervan verzekerd zijn dat producten van goede kwaliteit, betrouwbaar en veilig zijn. Certificering borgt de levering van betrouwbare en veilige levensmiddelen en diervoeders. Om tegemoet te komen aan de eisen in de specifieke kwaliteitsprogramma’s van onze klanten neemt GEDO deel aan keten- en kwaliteitsconcepten.

GMP+ en SecureFeed

Om de voeder- en voedselveiligheid te kunnen waarborgen zijn wij GMP+ gecertificeerd. Dit houdt in dat er gehouden wordt aan de wettelijke eisen die gesteld zijn in de Nederlandse GMP+FSA Scheme regeling.

Melkveevoeders die worden geleverd voldoen standaard aan de eisen van GMP+ FRA MI103 Verantwoord melkveevoeder.

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. SecureFeed beheert en ontwikkelt samen met deelnemers een systeem voor monitoring en risicobeoordeling. Deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. Door het delen van kennis en informatie werken we aan versterking van het risicobewustzijn en de risico-aanpak.

Biologisch voer

Voor biologisch voer bent je bij ons aan het juiste adres. Als SKAL gecertificeerd bedrijf kunnen wij dit aan je leveren. SKAL Biocontrole zorgt ervoor dat biologische producten ook daadwerkelijk aan de biologische wetgeving voldoen. SKAL is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Biologische producten zijn te herkennen aan het biologische keurmerk.

 • Veldbijeenkomst mechanische onkruidbestrijding – roterende wiedeg

  Hierbij nodigen we je samen uit met Van Hierden Agrarisch Loonwerk  van harte uit voor onze veldbijeenkomst.

 • Mechanische onkruidbestrijding in de mais

  Met deze roterende wiedeg breek je de korstlaag en breng je zuurstof in de bodem.

 • Onderzaai in de mais

  Dit jaar is de mais gemiddeld later in de grond gekomen dan andere jaren. Dat geeft meer druk op onderzaai mais dan andere jaren. Door de late zaai van de mais is de kans op een goed afgerijpt gewas op 1 oktober fors kleiner. Daarom moet vaker voor onderzaai worden gekozen. Op 1 oktober moet immers een vanggewas gezaaid zijn.

 • Wat kan ik inzaaien in een bufferstrook?

  Mogelijkheden voor bufferstroken en akkerranden in het nieuwe GLB 2023.

 • AJK Stroe-Wekerom avond

  Donderdag 9 maart 2023 hebben onze adviseurs een presentatie gehouden voor AJK Stroe-Wekerom.