Gele mosterd

Dit is een voordelig groenbemestermengsel met gele mosterd als hoofdcomponent. De gele mosterd zorgt voor een snelle grondbedekking, ook bij latere zaai. De bovengrondse ontwikkeling is massaal. De ondergrondse werking is minder.

Eigenschappen

  • Zeer voordelig mengsel
  • Snelle beginontwikkeling ook bij koudere omstandigheden
  • GLB vergroeningsmengsel

Zaaiadvies
Inzaai:                 20-25 kg/ha
Uitzaai:               15 augustus tot 15 september
Gebruik:              Zomer tussengewas