Gebruiksnormen

Een belangrijk onderdeel van de mestboekhouding is de gebruiksnormenberekening. Hiermee toon je richting de overheid aan dat je je gehouden hebt aan de wettelijke normen rondom mestgebruik.

Aan de hand van de oppervlakte grond, de aantallen dieren en aan- en afvoer van mest (zowel kunstmest, dierlijke mest maar ook bijvoorbeeld compost) wordt een berekening gemaakt om te bepalen of je binnen de normen blijft. Samen met de begin- en eindvoorraden maak je een definitieve berekening.

In de maand januari is het tijd voor de opgave van de voorraad mest en/of kunstmest. De overheid controleert vervolgens steekproefsgewijs door extra informatie op te vragen of door een bezoek van de NVWA die alle zaken wil zien.