Bladrammenas mix

  • Bca2 resistentie tegen bietencysteaaltjes
  • Ook toegestaan als vanggewas na mais
  • Door een snelle beginontwikkeling onkruid onderdrukkend

Zaaiadvies
Inzaai:                  25-30 kg/ha       tot eind augustus