Nieuws

Nieuws en Evenementen

Bij GEDO zijn we altijd vernieuwend bezig. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events in ons bedrijf. Kom hier dus regelmatig terug voor het laatste nieuws of schrijf je in voor de nieuwsbrief om geen belangrijk nieuws te missen.

Wet en regelgeving

Aanmelden maïsteelt op zand- en lössgrond uiterlijk 15 februari 2021

Voor 2021 zijn er 2 belangrijke wijzigingen voor maïsteelt op zand- en lössgrond

Wet en regelgeving

Derogatie 2021

Je mag op jouw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram.

Wet en regelgeving

BGT Check

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Hierop zie je onder andere percelen, water, groen, gebouwen en wegen.

Subsidies

Subsidie Jonge Landbouwers

Ben je landbouwer en jonger dan 41 jaar? Dan kun je in aanmerking komen voor de subsidieregeling POP3 jonge landbouwers.

controle
Wet en regelgeving

Controle fosfaatrechten door NVWA

De NVWA is gestart met het uitvoeren van controles om na te gaan of veehouders beschikken over voldoende fosfaatrechten.

bouwland
Wet en regelgeving

Uitrijtermijn mest op maisland naar 15 maart

De uitrijtermijn voor drijfmest en zuiveringsslib op maisland op zand en löss wordt vervroegd naar 15 maart in plaats van 1 april.

regeling watersparen
Subsidies

Waterschap komt met regeling watersparen om droogte tegen te gaan

Waterschap Vallei en Veluwe draagt financieel bij aan maatregelen in het landelijk gebied om water vast te houden en zo droogte tegen te gaan.