Japanse haver

Japanse haver is geen waardplant voor het pratylenchus penetrans aaltje en kan veel organische stof produceren, ook bij latere zaai.

De inzet van Japanse haver als groenbemester is enorm gegroeid, in zowel de akkerbouw als in de teelt van bollen, groenten en ruwvoer.

  • Snelle begin ontwikkeling
  • Lang en massaal voor opbouw organische stof
  • Geen waardplant voor pratylenchus penetrans aaltjes
  • Weinig gevoelig voor gerstevergelingsvirus en meeldauw
  • Zeer geschikt als vanggewas na mais, legt veel N vast bij inzaai voor 1 oktober maar verteert vlot in het voorjaar zodat de N weer tijdig beschikbaar komt voor het hoofdgewas

Zaaiadvies
Inzaai:          60-70 kg/ha      tot eind september