Weidegang melden

Wet en regelgeving 18-04-2024

Met ingang van dit jaar moet je voor de eco-activiteit weidegang een extra melding doen bij Qlip. Qlip is de certificeringsinstantie die deze eco-activiteit controleert. Daarnaast moet je de weidegang ook nog in de Gecombineerde opgave opgeven.
We merken in de praktijk dat deze nieuwe voorwaarde nog niet bij iedereen duidelijk is. Daarom in deze nieuwsbrief nogmaals aandacht voor de eco-activiteit weidegang.

Dus om aan te tonen dat je bedrijf voldoet aan de voorwaarden van de verlengde weidegang is vanaf 2024 een dubbele aanmelding nodig:

  1. Je meldt je, voordat je start met weiden en uiterlijk 1 mei 2024, aan bij Qlip voor controle op de uitvoering van weidegang: https://aanmelden.qlip.nl/. Indien je aan het eind van het weideseizoen hebt voldaan aan de voorwaarden verstrekt Qlip hiervoor automatisch een verklaring aan RVO (dat hoef je zelf dus niet te doen).
  2. Je meldt je uiterlijk 15 mei 2024 aan bij RVO voor deelname aan de eco-activiteit verlengde weidegang (via de gecombineerde opgave). Voor meer informatie zie nl/subsidies-financiering/glb-2024/eco-regeling.

De verlengde weidegang kent twee varianten:

  • Weiden categorie 1: er wordt minimaal 1500 uur geweid. Voor deze variant geldt een maximum van 5 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel, dat uiterlijk 15 mei gestart moet worden met weiden en de weide-uren worden geregistreerd in een digitale weidekalender die aangeboden wordt door Qlip
  • Weiden categorie 2: er wordt minimaal 2500 uur geweid. Voor deze variant geldt een maximum van 2,5 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel, dat uiterlijk 15 mei gestart moet worden met weiden en de weide-uren worden geregistreerd in een digitale weidekalender die aangeboden wordt door Qlip.

 

Weidegang verlenging naar 15 november

Voor de tijdige uitbetaling moet de verklaring voor de verlengde weidegang van Qlip in principe op 15 oktober 2024 aangeleverd worden bij RVO. Dat doet Qlip automatisch. Indien je als melkveehouder de uren weidegang op dat moment nog niet gerealiseerd hebt kunnen deze nog tot uiterlijk 15 november gerealiseerd worden (indien haalbaar geacht). Dit kan wel als consequentie hebben dat uitbetaling aan de melkveehouder wordt vertraagd.

De deelname aan het certificeringschema kost € 179 excl. btw. Om tegemoet te komen aan deze extra kosten voor de melkveehouder is de waarde van deze Eco-activiteit verlengde weidegang in 2024 verhoogd van € 43 naar € 45 per hectare. Dit is niet de directe vergoeding per hectare, maar dit is de waarde die verkregen kan worden voor de berekening in welke tarief van de GLB-ecoregeling (brons, zilver of goud) je gaat vallen.