Wanneer mest uitrijden

Wet en regelgeving 27-08-2021

Mest kun je in verschillende perioden uitrijden. Wanneer hangt af van de soort mest. Voor dierlijke mest en zuiveringsslib maakt het ook uit op welk grondsoort je de mest uitrijdt. De uitrijperioden zijn hetzelfde in 2019, 2020 en 2021.

Dierlijke mest

1 Rijd je vaste strorijke mest uit op klei- en veengrond op grasland? Dan mag je uitrijden van 1 december 2020 tot en met 15 september 2021.

 

 

Extra voorwaarden:

Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag je alleen drijfmest uitrijden als je op je grond:

  • uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait die in elk geval 8 weken blijft staan;
  • uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar;
  • in het aansluitende najaar bloembollen plant.

Ga je  maïs telen op jouw bouwland op zand- en lössgrond? Dan mag je pas drijfmest uitrijden vanaf 15 maart. Je moet dan ook eerst de maispercelen op zand- en lössgrond melden, bij RVO.

Je mag het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.