Vrijstelling bovengronds uitrijden

Wet en regelgeving 15-02-2024

Wanneer je drijfmest hebt van rundvee en wanneer deze mest op je eigen bedrijf is geproduceerd dan kun je gebruik maken van de vrijstelling bovengronds uitrijden. Aanmelden voor 2024 kan van 1 t/m 29 februari. De belangrijkste voorwaarde is dat je GEEN derogatie aanvraagt.

Andere voorwaarden zijn o.a.

  • De vrijstelling geldt alleen voor grasland;
  • Het gaat alleen om rundveemest van diercategorie 100,101,102, 104 en 120. Mest van rosékalveren en vleesstieren telt dus niet;
  • Je voert geen andere mest aan op je grasland;
  • Je mag niet meer dan 100 kg N zuiver uit kunstmest per hectare grasland strooien;

Er is nog een hele waslijst overige voorwaarden. Ben je benieuwd of deze vrijstelling wat voor je is, neem dan contact op.