Vernietigen vanggewas

Wet en regelgeving 15-02-2024

Al jaren moeten we op zandgrond na de mais verplicht een vanggewas telen. Om het vanggewas optimaal te benutten is het belangrijk om deze tijdig te vernietigen. Wanneer je het vanggewas langer laat staan krijg je weliswaar meer massa, maar een nadeel is dat de vrijkomende stikstof te laat beschikbaar komt voor de hoofdteelt, in de meeste gevallen weer mais.  Een ander aspect is dat het vanggewas, wanneer je deze langer laat doorgroeien, meer vocht uit de bodem onttrekt wat ook weer nadelig kan zijn voor de maisteelt.

Ons advies is om tussen half maart en begin april het vanggewas te vernietigen. De vastgelegde mineralen komen dan op het juiste moment beschikbaar voor de mais.  Het duurt ongeveer 3 maanden voordat de stikstof vrijkomt. Op dat moment kan de mais juist deze stikstof goed gebruiken.  Voor vragen over het vernietigen of onderwerken van het vanggewas kun je het beste contact opnemen met één van onze teeltadviseurs. Zij helpen je graag!