Subsidie voor duurzame investeringen vanuit het Economisch Herstelfonds

Subsidies 06-01-2022

Tot en met 14 februari 2022 zijn er 2 openstellingen met grote subsidiekansen.

De openstelling “investeren in groen-economisch herstel” is bedoeld voor iedere landbouwer en is verdeeld over 5 groepen: Precisielandbouw en Smart farming, Digitalisering, Water, droogte, verzilting, Duurzame bedrijfsvoering, Natuur inclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

De volgende investeringen komen o.a. in aanmerking;

  • Precisieberegening, -bemesting en –gewasbescherming
  • Opbrengst- en NIRS-meting
  • Machines voor niet kerende grondbewerking
  • Veldrobots voor onkruidbestrijding
  • Stalsystemen zoals potstallen
  • Mesttechnieken zoals mestvergisters, mestverwerkingsinstallaties zoals meststrippers, mestscheiding en bovenwettelijke mestopslag
  • Overdekte was- en spoelplaatsen voor spuitmachines
  • Elektrische voertuigen

Het subsidiepercentage is 60 % en voor jonge landbouwers jonger dan 41 zelfs 75 %. De regeling voor Jonge Landbouwers wordt overigens niet meer opengesteld.  De kans is groot dat het budget overtekend wordt. Toekenning vindt dan plaats op basis van de hoeveelheid punten, gebaseerd op een bepaalde puntenwaardering. Alle volledige aanvragen tot en met 14 februari 2022 worden meegenomen.

Naast deze regeling is er nog een andere openstelling “samenwerken aan groen-economisch herstel”. Dit is een regeling die specifiek gericht is op samenwerking met verschillende partijen in de landbouw.

Benieuwd of deze regeling bij jouw past?  Neem dan contact op met Andre.

 

"Wij adviseren jou graag."