Subsidie ‘Behoud graslandareaal’

Subsidies 18-06-2024

In april heeft de minister voorgesteld het subsidiebedrag per ha binnen de subsidieregeling ‘Behoud graslandareaal’ te verhogen van €20 naar €50 per 10 kg/ha daling van de derogatienorm. Het definitieve besluit hierover is echter nog niet genomen, dit heeft ook te maken met de maximale de-minimissteun. De verwachting is wel dat de verhoging doorgevoerd wordt.

De aanvraagperiode van de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ is verplaatst naar 15 juli t/m 26 augustus. Dit was 1 t/m 30 juni. Een belangrijke reden hiervoor is dat het nog niet helemaal zeker is of de aangekondigde verhoging van €20 naar €50 daadwerkelijk wordt doorgevoerd.

Je mag volgens de derogatiebeschikking de komende jaren steeds minder stikstof uit dierlijke mest uitrijden. Hoeveel dat is per jaar zie je in Tabel 1 Derogatienorm 2022 – 2026. De subsidie wordt berekend met de afname van de gebruiksnorm gerekend vanaf 2022. Per 10 kilogram stikstof per hectare die je minder mag uitrijden dan in 2022, krijg je, wanneer de gewijzigde plannen doorgaan €50.

Tabel 1: Derogatienorm 2022 – 2026

Voorbeeld: Op zandgrond in Gelderland had je in 2022 een N-norm van 230 kg. Dit jaar, 2024, geldt een norm van 210 kg. Dat is dus 20 kg minder, dat betekent een vergoeding van 2 (20/10) x €50 = €100 per hectare. Wanneer dit bedrijf ook grond heeft in de zogenaamde derogatievrije zone, dan geldt 170 kg N. De daling ten opzichte van 2022 is dan 60 kg. De vergoeding voor die hectare is dan 6 (60/10) x €50 = €300.