Subsidie behoud grasland bij afbouw derogatie

Subsidies 20-07-2023

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren een subsidie. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk te maken grasland te behouden. Daarmee moet de hoeveelheid grasland in Nederland zoveel mogelijk gelijk blijven. En om ondernemers te ondersteunen om de extra kosten van extra mestafzet door de afbouw van de derogatie de komende jaren iets op te vangen.

De aanvraag voor deze tegemoetkoming was dit jaar  tot en met dinsdag 18 juli 2023, 17:00 uur.

 

De tegemoetkoming dit jaar is gebaseerd op de verlaging van de gebruiksnorm N dierlijke mest, op basis van de grond van Gecombineerde opgave 2023, ten opzichte van diezelfde grond in 2022.

In de meeste gevallen zal dat 10 kg N per hectare zijn. Per 10 kg N verlaging krijg je € 20. Voorbeeld: een bedrijf met 40 ha grond in gebruik krijgt te maken met een verlaging van totaal 400 kg N uit dierlijke mest. Dat komt dan neer op € 800. Wanneer je grond hebt liggen in zogenaamde GWB (grondwaterbeschermingsgebied) of Natura 2000 gebieden dan is de verlaging groter en de tegemoetkoming dus ook hoger.  

 

Ons advies: doen. Meer weten, bel ons.