Registratie paarden

Wet en regelgeving 12-03-2021

Met de inschrijving in de centrale database wordt inzicht verkregen in het aantal paarden per locatie. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte. Paarden die 30 dagen of langer op een locatie gestald worden, dienen bij RVO geregistreerd te worden op de locatie waar zij te vinden zijn. Voor paarden die tijdelijk niet op het bedrijf aanwezig zijn, dient een lokale administratie te worden bijgehouden. Ook hobbyhouders dienen paarden gehouden op eigen locatie te registreren bij RVO.

Houders van paarden worden verantwoordelijk voor de registratie van de paarden. Hierin zijn 2 zaken belangrijk, allereerst de exploitant van het paard: degene die verantwoordelijk is voor de registratie van het paard zelf. Daarnaast is er nog de exploitant van de locatie; degene die verantwoordelijk is voor de registratie van de locatie.  Deze dient de locatie te registreren en de aanwezige paarden op zijn locatie te registreren. Het kan zijn dat de exploitant van het paard en de exploitant van de locatie dezelfde persoon zijn.

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

  1. De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben
  2. De paarden die gehouden worden op de locatie koppelen aan het UBN

Het is binnenkort mogelijk een UBN voor paarden te registreren. Je kunt een UBN aanvragen op mijn.rvo.nl. Heb je al een UBN? En wil je de diersoort paarden toevoegen? Dat moet dit ook op mijn.rvo.nl. Daar komt binnenkort een handleiding.

Als je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan log je in met eHerkenning. Ben je  particulier dan log je in met DigiD. Wanneer je niet bekend bent bij RVO, krijg je,  wanneer je zich voor het eerst aanmeldt, een relatienummer. Onder dit relatienummer ben je dan bekend bij RVO en kun je als houder van de locatie de paarden koppelen aan een UBN.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paarden op het UBN aan te melden. We verwachten dat dit vanaf 12 april 2021 mogelijk is. Hoe dit moet staat dan op de website van RVO.

Het is in de paardenhouderij zeer gebruikelijk dat de eigenaar van het paard niet altijd de feitelijke houder is. Daarnaast kunnen paarden tijdelijk op een andere locatie gehouden worden, bijvoorbeeld bij meerdaagse wedstrijden.  Dat levert veel vragen op. Vragen waarop wij een antwoord weten of een oplossing voor kunnen vinden. Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.

GEDO heeft de nodige ervaring met de registratie van vee en alles wat daar bij komt kijken.  Daarnaast krijg je als paardenhouder zeer waarschijnlijk, vroeg of laat, te maken met de mestwetgeving. RVO krijgt immers met bovenstaande registratie veel beter in beeld hoeveel paarden zich waar bevinden. En dan is de kans groot dat je als paardenhouder ook de mestproductie moet verantwoorden.