Regel je VVO op tijd

Wet en regelgeving 14-11-2023

In het kader van de mestverwerkingsplicht moet je, wanneer je in een overschotsituatie voor wat betreft dierlijke mest zit, een hoeveelheid mest laten verwerken.

 

De mestverwerkingsplicht kun je doen met realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) met opmerkingscode 61, als een Driepartijenovereenkomst (3PO) en als een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO)

Als mestafvoer naar de verwerking dit jaar geen optie is, dan is het sluiten van een VVO de enige optie om te voldoen aan je verwerkingsplicht.

Wij kunnen je helpen bij de aan en verkoop van VVO’s.

De prijs en beschikbaarheid van VVO’s kunnen per dag verschillen.

 

Neem voor actuele informatie contact op met onze adviseurs.