Op ruim 8 van de 10 melkveebedrijven lopen de koeien in de wei

Sector nieuws 23-12-2022

Het percentage melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat lopen is in 2022 nagenoeg gelijk aan een jaar eerder, 83,9 procent. Het aandeel bedrijven met volledige weidegang groeide licht en kwam uit op 78,1 procent.

 

Het streefpercentage voor bedrijven met weidegang ligt op 81,2 procent. 2022 is het vijfde opeen volgende jaar dat de sector ruim boven het beoogde streefpercentage scoort. De laatste drie jaar is het percentage weiders redelijk stabiel. In 2020 liepen de koeien op 83,7 procent van de bedrijven buiten, in 2021 op 84 procent van de bedrijven en in 2022 op 83,9 procent van de bedrijven.

 

Meer volledige weidegang

Melkveehouders hebben de keus uit deelweidegang of volledige weidegang. Bij deelweidegang loopt gedurende het weideseizoen minimaal een kwart van de veestapel buiten. Voor volledige weidgang geldt een minimale beweidingsduur van 120 dagen van 6 uur. De toename van bedrijven met volledige weidgang is beperkt van 77,9 procent in 2021 naar 78,1 procent in 2022. Het aantal bedrijven met deelweidegang nam af van 6,1 procent in 2021 naar 5,8 procent in 2022.

 

Convenant Weidegang

In 2015 ondertekende tachtig organisaties de Convenant Weidegang met als inzet het aantal melkveebedrijven met weidegang te vergroten of op zijn minst gelijk te houden aan het percentage weidende bedrijven in 2012. Initiatieven van de zuivelketen om weidegang te stimuleren werpen zijn vruchten af. Sinds 2015 is het aantal weidende bedrijven gegroeid van 78,3 procent in 2015 naar 83,9 procent in 2022. Melkveehouders die hun koeien buiten laten lopen, ontvangen daarvoor een weidepremie van de zuivelfabriek. En diezelfde zuivelfabrieken brengen met succes producten op de markt onder het weidemelklogo. Daarnaast ondersteunen boerenorganisaties hun melkveehouders met diverse initiatieven met als doel meer vee in de wei.

 

Bron: Melkvee.nl