Nog 1 week voor de definitieve aanvraag voor GLB-subsidies 2023

Wet en regelgeving 22-11-2023

Heeft u zich aangemeld voor subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan vraagt u deze vanaf 15 oktober en uiterlijk 30 november 2023 aan. U doet de aanvraag in de Gecombineerde opgave.
Voorwaarde is dat u zich eerst heeft aangemeld voor deze subsidies. Dit kon u vanaf 1 maart tot en met 15 juni 2023 doen in de Gecombineerde opgave.

Belangrijk: U kunt pas een uitbetaling krijgen als u de definitieve aanvraag heeft gedaan.

De uitbetaling van de goedgekeurde aanvragen gebeurt vanaf 1 december en uiterlijk 30 juni 2024.

Bekijk https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023 voor de laatste informatie

Heb je vragen neem dan contact op met onze adviseurs.