Mestwetgeving

Wet en regelgeving 06-01-2022

Zoals ieder jaar moeten de meeste veehouders de opgave “aanvullende gegevens landbouwer” weer indienen. De voorraden mest en aangevoerde kunstmest moet uiterlijk 31 januari 2022 aan RVO doorgegeven worden. Extra aandachtspunt hierbij is dat, wanneer er analyseresultaten van afgevoerde mest beschikbaar zijn, deze gehalten aangehouden moeten worden bij de waardering van de eindvoorraad. Dit kan soms leiden tot vraagtekens bij de gebruiksnormenberekening. Wij hebben ruime ervaring met deze opgave, bel gerust wanneer jij ook vraagtekens krijgt.