Melden verlengde weidegang

Wet en regelgeving 18-06-2024

Het aanmelden voor de eco-activiteit Verlengde weidegang (bij Qlip) is, voor de tweede keer, verlengd tot 1 juli. Daarnaast geldt tevens dat de uiterste startdatum voor het weiden ook is gewijzigd naar 1 juli. De voorwaarde dat je deze eco-activiteit verlengde weidegang tijdig (dit jaar uiterlijk 17 mei) bij RVO in de Gecombineerde Opgave hebt gemeld is ongewijzigd.

De weide-uren moeten worden geregistreerd in een digitale weidekalender die aangeboden wordt door Qlip. Voor de tijdige uitbetaling moet de verklaring voor de verlengde weidegang van Qlip op 15 oktober aangeleverd worden bij RVO. Indien je als melkveehouder de uren weidegang op dat moment nog niet gerealiseerd hebt kunnen deze nog tot uiterlijk 15 november gerealiseerd worden (indien haalbaar geacht). Dit kan wel als consequentie hebben dat uitbetaling wordt vertraagd.

Voorbeeld: wanneer je op 1 juli start met weiden en je rekent tot uiterlijk 15 november zijn dat 138 dagen. Wanneer je stel maximaal 9 uur overdag kunt weiden dan kom je op 1.242 uur. Dan heb je nog 258 uur tekort die je kunt oplossen door ’s nachts te weiden, stel 10 uur per nacht. Dat zou betekenen dat je dan nog 26 nachten volop ’s nachts moet weiden om deze eis te kunnen halen.