Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) of met piekbelasting (LBV+)

Sector nieuws 21-07-2023

De LBV+  is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren die vallen onder de aanpak piekbelasting. Je hebt, wanneer je vrijwillig wil stoppen, mogelijk recht op subsidie als de stikstofneerslag (stikstofvracht) van je veehouderijlocatie op een zogenaamd overbelast Natura 2000-gebied 2.500 mol of hoger is. Dit is de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting en de Lbv-plus.

Valt je bedrijf niet onder de aanpak piekbelasting, maar je wilt mogelijk wel stoppen met je veehouderijlocatie? Dan is de LBV regeling misschien een andere optie. Deze geldt overigens niet voor vleeskalverhouders.

Wij hebben al diverse aanvragen ingediend en/of geassisteerd bij het verzamelen van de benodigde gegevens.  Ben je aan het oriënteren over de mogelijkheden om eventueel te stoppen, aarzel dan niet en neem contact met ons op. We kunnen je een heel eind op weg helpen.

 

De LBV+  is geopend tot en met 5 april 2024.
De LBV is geopend tot en met 1 december 2023.

Groot verschil tussen beide regelingen is dat bij de LBV+ er een vergoeding van 120% over de vastgestelde waarde per m2 staloppervlak wordt berekend. Dat is bij de gewone LBV 100 %. Ander verschil is dat bij LBV+ een sloopvergoeding wordt uitgekeerd van € 45 /m2 staloppervlak. Bij de gewone LBV is dit niet van toepassing.

Voor beide regelingen geldt dat je minimaal 80% van je varkensrechten of pluimveerechten moet inleveren. Van de fosfaatrechten moet 95 % ingeleverd worden. De vergoedingen zijn vooraf vastgesteld.     

De stallen moeten de afgelopen 5 jaar, teruggerekend vanaf moment indienen aanvraag, in gebruik zijn geweest.

Er moet voor wat betreft belasting wel afgerekend worden over deze subsidie.

Andere aandachtspunten zijn dat je op de betreffende locatie geen dieren (waarover de subsidie is uitgekeerd) meer mag houden. Verder mag je zelf als ondernemer ook niet (binnen Europa) herstarten met het houden van vee.

Op de website van RVO is uitgebreide informatie over de regelingen te vinden.