Kringloopwijzer

Subsidies 06-10-2021

Voor veel van onze melkveehouders vullen wij in het voorjaar de kringloopwijzer in. Voor de meeste klanten “een verplicht invulnummer”.

 

Dit resulteert in een rapport van 26 pagina’s met enorm veel cijfers waar menig melkveehouder geen grip op heeft en uiteindelijk niks mee doet.

Daar willen we als GEDO verandering in brengen. Wij hebben ons verdiept in de cijfers en zien enorme verschillen tussen de bedrijven. Op dinsdag 26 oktober starten we een cursus waar we dieper ingaan op verschillende onderdelen zoals bodem, mest, voer en vee.

We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar. Wanneer je je tijdig aanmeldt, kunnen we de uitkomsten van je eigen kringloopwijzer in een groepsoverzicht plaatsen, zodat je de cijfers beter kunt vergelijken en interpreteren. Meer weten?  Neem dan contact met ons op.

Het invullen en indienen van de kringloopwijzer zien veel melkveehouders als een verplichting die de melkfabriek oplegt. Het rapport wordt digitaal ingediend en daar houdt het bij de meeste melkveehouders dan ook op.  In het 26 pagina’s dikke rapport staan zoveel cijfers waarbij je door de bomen het bos niet meer ziet.

Daar willen we als GEDO verandering in brengen. Hiervoor hebben we een cursus opgezet waarbij we, samen met verschillende inleiders,  dieper ingaan op de cijfers en waarbij we de verschillen tussen de bedrijven gaan analyseren. Alle onderdelen van de kringloop; bodem, mest, voer en vee komen aan de orde. Wat gaat goed, wat kan anders, waar liggen mogelijkheden om de resultaten te beïnvloeden. De cursus bestaat uit totaal 5 bijeenkomsten, waarbij je kunt kiezen voor de ochtend of middag. Bij de laatste bijeenkomst gaan we op excursie naar een melkveehouder.  De cursus start op dinsdag 26 oktober.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.