Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie

Wet en regelgeving 03-03-2021

Voor het bepalen van de fosfaattoestand voor het jaar 2021 kunnen grondmonsters van maximaal 5 jaar oud worden gebruikt. Normaal is dat 4 jaar.  Grondmonsters zijn in 2021 dus nog geldig wanneer deze vanaf 16 mei 2016 zijn genomen. Grondmonsters die uiterlijk 31 december 2020 zijn genomen, vallen onder de overgangsregeling. De verlengde termijn geldt echter niet voor ‘oude’ monsters voor fosfaatarme grond zonder P-PAE.  Daar geldt een datum van 16 mei 2017. Door de verschillende data en voorwaarden is het goed opletten. Belangrijk is om per topografisch perceel te bepalen of er voldoende juiste grondmonsters zijn en of de overgangsregeling toegepast kan worden. Daarnaast is belangrijk om goed na te gaan of de juiste gehalten (met de juiste eenheden) worden gebruikt.

Bovenstaande regels gelden niet voor derogatiemonsters, deze mogen maximaal 4 jaar oud zijn op het moment dat derogatie uiterlijk aangevraagd kon worden. De grondmonsters moeten dus op 1 februari 2017 of later genomen zijn.

Vind jij het ingewikkeld? Wij ook, maar bij GEDO komen hierover regelmatig vragen binnen waardoor wij de regels wel moeten beheersen en begrijpen.  Dus bel gerust.