Grasland scheuren

Wet en regelgeving 25-08-2022

Heb je grasland op zandgrond en ga je dat vernieuwen, dan kan dat nog tot en met 31 augustus 2022. Dit moet je melden bij RVO. Melden kan nog tot en met 31 augustus. Na het scheuren moet je direct weer gras inzaaien. Je moet in de gebruiksnormenberekening rekening houden met een korting van 50 kg N per ha grasland op de stikstofgebruiksnorm. 

Per grondsoort zijn er verschillende perioden waarin je grasland mag scheuren, doodspuiten of vernietigen. Wil je in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus scheuren voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan moet je dat melden bij RVO. Melden kan van 1 juni tot en met 31 augustus.

  • Je geeft van tevoren door welke percelen je gaat scheuren. Gaat het om een gedeelte van een perceel? Dan splits je dit eerst in Mijn percelen.
  • Er is geen stikstofbemonsteringsplicht meer voor de gescheurde percelen of perceelgedeeltes. In plaats daarvan reken je met een korting van 50 kilogram per hectare op de stikstofgebruiksnorm.
  • Je mag tot en met 31 augustus scheuren.
  • Melden voordat je gaat scheuren.
  • Direct na het scheuren zaai je gras in.

Je meldt het grasland scheuren van tevoren op mijn.rvo.nl. Dit kan van 1 juni tot en met 31 augustus. Voor het ondertekenen van de melding heb je TAN-codes nodig.
Na het versturen zie je direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Die kun je zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is het meldbewijs en deze laat je zien bij een controle. Na de melding mag je het grasland scheuren.