Gecombineerde opgave definitief indienen

Wet en regelgeving 03-11-2023

Met ingang van dit jaar is het nieuw dat je de gecombineerde opgave nog zogenaamd definitief moet indienen. Dat lijkt op het eerste gezicht wat overbodig. De reden is dat we dit jaar de aangevraagde eco-regelingen nog definitief moeten melden. Je kunt vanaf 15 oktober tot en met 30 november 2023 een definitieve aanvraag doen voor de volgende GLB-subsidies: basispremie en de eco-regeling. Daarnaast eventueel de aanvraag voor Jonge Landbouwers en Zeldzame landbouwhuisdierrassen.

Voorwaarde is dat je je wel eerst hebt aangemeld voor deze subsidies. Dit kon je vanaf 1 maart tot en met 15 juni 2023 doen in de Gecombineerde opgave. Wat nu belangrijk is: je kunt pas een uitbetaling krijgen als je de definitieve aanvraag hebt gedaan. Vooral het juist aanvragen van de verschillende eco-regelingen is hierbij van belang. Extra eco-regelingen kun je nu niet meer aanvragen. Daarnaast moet je nu de juiste zaaidata van de vanggewassen aangeven. Dat is belangrijk voor de controle en uitvoering van de nieuwe mestwetgeving (7e actieprogramma Nitraat).