Fosfaatdifferentiatie, vanaf 2021 nieuwe manier fosfaattoestand bepalen

Wet en regelgeving 16-04-2021

Nieuwe manier fosfaattoestand bepalen

Vanaf 2021 bepaal je de fosfaattoestand met P-CaCl2- en P-Al-getallen. Deze gecombineerde fosfaatindicator vervangt het PAL-getal voor grasland en het Pw-getal voor bouwland. Oude verslagen met PAL of Pw blijven nog wel geldig. Heb je een verslag met de nieuwe én de oude getallen? Dan kies je zelf welke je gebruikt. De hoeveelheid extra fosfaat kan daarbij verschillen. We hebben bij GEDO al gemerkt dat de bepaling, op de oude of nieuwe manier, verschillen in fosfaattoestand kan opleveren. Het kan dus interessant zijn om hier samen naar te kijken.

 

GEDO heeft de voorwaarden voor deze regeling op een rij gezet

  • Je hebt grasland of bouwland met een fosfaattoestand in klasse arm, laag, neutraal of ruim.
  • Een geaccrediteerd laboratorium bemonstert en analyseert jouw grond volgens het juiste bemonsteringsprotocol. Dit protocol staat onderaan deze pagina.
  • Het laboratorium stelt de fosfaattoestand uiterlijk 15 mei vast in een analyserapport.
  • Je geeft in de Gecombineerde opgave de PAL- en Pw-, of de P-AL- en P-CaCl2-waarden door. Dit kan uiterlijk 15 mei.
  • De datum waarop je de grond liet bemonsteren is op 15 mei niet langer geleden dan 4 jaar. Je mag de resultaten uit het rapport 4 jaar gebruiken. Gaat het om fosfaatklasse arm, en gebruik je de resultaten voor het eerst? Dan is het rapport niet ouder dan één jaar.
  • Je bewaart het rapport op jouw bedrijf. Nieuwe gebruikers van het perceel mogen het rapport ook gebruiken.
  • Je gebruikt voor de extra fosfaat alleen kunstmest, dierlijke mest en organische mest. Heb je derogatie? Houd er dan rekening mee dat een van de voorwaarden daarbij is dat je geen fosfaat uit kunstmest gebruikt.

 

Analyse met PAL of Pw gebruiken

Gebruik je nog analysegegevens met PAL of Pw getallen? Dan bepaal je de klasse van de fosfaattoestand met tabel Grasl and PAL of Bouwland Pw. Hier zie je hoeveel fosfaat je in totaal mag gebruiken.

 

Geldigheid grondmonsters

In het overzicht monstername zie je hieronder tot wanneer jouw monster geldig is. In 2021 mag je als uitzondering ook analyses gebruiken van monsternames tussen 15 mei 2016 en 15 mei 2017. Ook al is dit rapport ouder dan 4 jaar. In de rekenprogramma’s die wij bij GEDO gebruiken is dit allemaal verwerkt.

Analyse met P-CaCl2 en P-Al gebruiken

Heb je percelen op de nieuwe manier laten bemonsteren? Dan bepaal je de fosfaattoestand met de tabellen Grasland P-CaCI2/P-AI en Bouwland P-CaCI2/P-AI. In het vak waar jouw P-Cacl2-getal en jouw P-Al-getal elkaar kruisen, zie je de klasse van de fosfaattoestand van het perceel.

 

Hoeveel fosfaat gebruiken?

Heb je de fosfaattoestand van jouw grond bepaald met de tabellen hierboven? In de tabel Hoeveel fosfaat P-CaCI2/P-AI hieronder zie je per klasse hoeveel fosfaat je mag gebruiken.

Zie je door al deze bomen het bos niet meer? Dat snappen we best. Daarom is het verstandig om samen met GEDO naar de uitslagen te kijken en vervolgens te bepalen welke methode, de oude of de nieuwe, het meest gunstig is.

 

Geldigheid van analyses met P-CaCl2 en P-Al

Verslagen uit 2020 en 2021 met P-CaCl2 en P-Al blijven 4 jaar geldig. Ook als jouw laboratorium nog niet aan de normen uit het nieuwe bemonsteringsprotocol voldoet.

 

 Topografische percelen groter dan 5 hectare

Heb je een perceel groter dan 5 hectare? Dan laat je meerdere mengmonsters nemen en krijg je meer analyseresultaten. Je berekent het gewogen gemiddelde om de fosfaattoestand van jouw hele topografische perceel te bepalen.

 

Wanneer en hoe aanmelden

Je kunt zich aanmelden van 1 maart tot en met 15 mei. Dit doet je in de Gecombineerde opgave. Neem contact met GEDO op en wij regelen het voor je.