Energiebesparingsplicht

Sector nieuws, Wet en regelgeving 21-07-2023

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht o.a. landbouwbedrijven om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht geldt voor locaties die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken.

Heb je een energiebesparingsplicht? Dan moet je daar eens in de 4 jaar over rapporteren. Dit moet op grond van  de informatieplicht energiebesparing. Per 1 juli 2023 is de energiebesparingsplicht aangepast. Dit betekent dat je uiterlijk op 1 december 2023 verplicht bent om te rapporteren in eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De energiebesparingsplicht is van toepassing op organisatie- en bedrijfslocaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Deze bedrijven en organisaties zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Per 1 juli 2023 wordt de energiebesparingsplicht aangepast, dit houdt onder andere de volgende wijzigingen in: • Naast energiebesparende maatregelen, worden ook maatregelen voor de productie van hernieuwbare energie en voor het overstappen van een energiedrager verplicht, mits de maatregelen CO₂ reduceren en een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben; • Het aantal maatregelen op de Erkende maatregelenlijst (EML) wordt uitgebreid; • Vergunningplichtige bedrijven, glastuinbouwbedrijven en bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem komen ook onder de aangepaste energiebesparingsplicht te vallen; •

Naast het uitvoeren van de maatregelen, moet je ook rapporteren. Landbouwbedrijven die onder energiebesparingsplicht vallen hebben de zogenaamde informatieplicht waaraan je uiterlijk op 1 december 2023 moet voldoen.  Je kunt in eLoket van RVO rapporteren in het nieuwe informatieplichtformulier.