Energiebesparingsplicht

Sector nieuws 18-04-2024

De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en maatschappelijke instellingen.  Het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken.

De grotere landbouwbedrijven hebben een zogenaamde informatieplicht.

Wij hebben signalen dat er organisaties actief zijn die aangeven te zijn ingehuurd of erkend door RVO. Zij bieden je aan om (voor een fors bedrag) de rapportage informatieplicht energiebesparing namens jou bij het loket in te dienen. RVO werkt niet samen met deze organisaties en er bestaan geen erkende certificeringen voor de informatieplicht. Je mag dus de rapportage gewoon zelf indienen via Mijn RVO. Of je schakelt ons als intermediair in. In dat geval machtig je GEDO zodat wij samen de rapportage in kunnen dienen.

We kunnen ons goed voorstellen dat je dat zelf even niet ziet zitten. Wij hebben ondertussen de nodige ervaring en kunnen je door de enorme lijst van vragen loodsen. Neem contact op met Dirk Hol 06-86809089 of Andre Veerman 06-86824239.

Geldt de energiebesparingsplicht voor jou? Dan moet je eens in de 4 jaar bij RVO in het loket rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd of gaat uitvoeren. Dit doe je via de informatieplicht. De recente uiterste indieningsdatum was 1 december 2023. Diende je nog geen rapportage in? Dan moet je dit alsnog doen.

Via de informatieplicht energiebesparing rapporteer je bijvoorbeeld over de gebouwmaatregelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de isolatie. Of de activiteitsgebonden maatregelen, zoals energiezuinige productkoeling of efficiëntie elektromotoren en ventilatoren of verlichting.Als uitgangspunt voor de rapportage gebruik je de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Per erkende maatregel geef je dan aan of:

  • je die wel of niet hebt uitgevoerd
  • je een alternatieve maatregel hebt uitgevoerd