Derogatie nog steeds onduidelijk

Wet en regelgeving 25-08-2022

Hoewel de ministerraad in juli over derogatie heeft gesproken, geeft landbouwminister Henk Staghouwer nog steeds geen duidelijkheid over derogatie voor het lopende jaar. Pas in september zal duidelijk worden of Nederland dit jaar nog derogatie krijgt.

Hij schrijft dat het opnieuw verkrijgen van een derogatie voor het gebruik van graasdiermest geen vanzelfsprekendheid is. “De afgelopen periode zijn zowel op ambtelijk als politiek niveau intensieve gesprekken gevoerd met de Europese Commissie over het opnieuw verkrijgen van derogatie”, aldus Staghouwer.

Staghouwer gaat er vanuit dat er pas in september duidelijkheid zal komen, ook voor het lopende jaar. Het nitraatcomité zal op 15 september over een concept derogatiebeschikking voor Nederland stemmen, dat de Europese Commissie zal opstellen.

Op de vraag wat boeren in de tussentijd moeten doen, reageert Staghouwer dat hij altijd heeft gecommuniceerd dat Nederland dit jaar geen derogatie heeft en dat dus sinds 1 januari 2022  formeel de norm geldt van maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare. Pas in september, na het uitrijseizoen, zal duidelijk worden of er uiteindelijk derogatie komt.

Aan de andere kant zegt Staghouwer dat hij grote aanpassingen voorziet in de regels rondom derogatie 2022-2025. Gezien het naderende einde van het mestseizoen probeert men de derogatie voor 2022 op het zelfde niveau te houden en dat geeft goede hoop dat het voor 2022 toch nog goed komt.